LT EN

Finansuotų projektų pavyzdžiai

Visi
Visos
2014 12 02
Projektai
„Savanorystė – aktyvaus pilietiškumo kodas” / „Volunteering - Code of Active Citizenship”
Projekto tikslas yra užmegzti partnerystes Europos mastu ir plėtoti, palaikyti ir paskatinti aktyvų pilietiškumą bei savanoriškas veiklas. Tuo pačiu projektas skiriamas demokratijos ir žmonių pilietinio dalyvavimo Europos mastu labui. (Skaityti daugiau...)
2014 08 18
Projektai
„Trapi jungtis: Baltijos istorija taikiai ateičiai“ / „Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future“
Projekto tikslas – prisiminti neseną Baltijos šalių istoriją, siekiant didesnio jaunosios visuomenės dalies sąmoningumo ir stipresnių asmeninių prielaidų taikios ateities kūrimui. Projektas kviečia Baltijos šalių skirtingų tautybių jaunąją kartą prisiminti bendrą neseną komunistinio režimo istoriją, tyrinėjant Europos Sąjungos vertybes, atveriant 10-ies metų perspektyvą: nuo skausmingos TSRS praeities link harmoningos ES ateities. (Skaityti daugiau...)
2014 08 03
Projektai
„Būti žydu“ / „Being a Jew“
Projektas „Būti žydu“ yra 2012 metais tos pačios organizacijos sėkmingai įgyvendinto projekto „Panerių lopšinė“ tęsinys. Anksčiau įgyvendinta iniciatyva susilaukė labai didelio pasisekimo ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, ir buvo teigiamai vertinama už sėkmingą metodo taikymą. Projekto „Būti žydu“ tikslas yra ksenofobijos mažinimas per įvairialypį senosios ir dabartinės žydų kultūros atskleidimą. Būti žydu – reiškia vienos dienos patirtį buvusio geto teritorijoje viename iš Rytų ir Vidurio Europos miestų, kuriuose prieš holokaustą žydų kultūra ir gyvenimas buvo jaučiami itin ryškiai. (Skaityti daugiau...)
2013 08 01
Projektai
„Piliečio kelias“: Europos Sąjungos piliečių teisių sklaida ir taikymas (remiantis ES Pagrindinių teisių chartija)
Pagrindinis šio projekto tikslas yra skleisti informaciją apie Europos Sąjungos pilietybę, piliečių teises, pristatyti jas aprašančias sutartis ir chartijas. Taip pat siekiama paskatinti jaunus žmones ir jų aplinką domėtis šiais klausimais. (Skaityti daugiau...)
2013 12 03
Projektai
„Viena Europa – viena šeima“ / „One Europe – One Family“
Bendradarbiaujantys miestai kiekvienais metais į pagrindinę miesto šventę kviečia atvykti savo partnerių atstovus iš savivaldybių. 2014 metai buvo paskelbti šeimos metais, tad visus projekto renginius nuspręsta sieti su viena apjungiančia tema – šeima: skirtingų šalių bendruomenės, kurias sieja priklausymo tai pačiai Europos šeimai jausmas. Projektu buvo siekiama stiprinti susigiminiavusių miestų ryšius, skatinti bendradarbiavimą, į veiklas įtraukti kuo įvairesnes visuomenės grupes, prisidėti prie jau buvusių iniciatyvų skatinimo. (Skaityti daugiau...)
2012 12 09
Projektai
„Panerių lopšinė“ / „Ponar Lullaby“
Projekto metu 400 dalyvių iš 12 Europos Sąjungos šalių turėjo galimybę dalyvauti viename iš 8 renginių, vykusių tarp 2013 m. gruodžio 9 d. ir 2013 balandžio 21 d., ir patirti vieną tipinę Vilniaus geto gyventojo dieną: nuo istorinės paskaitos, vizito sinagogoje, košerinio maisto ragavimo, jidiš kalbos pamokos, Klezmer muzikos koncerto, iki žydų slėptuvės „malinos” lankymo. (Skaityti daugiau...)
2013 05 17
Projektai
„Istorijos pamokos ateities kartoms“
Šėtos gimnazijos rengiamas projektas siūlė galimybę mokytojams, Šėtos bendruomenei, aplinkinių mokyklų pedagogams ir socialiniams partneriams iš ES šalių mokyklų aptarti praėjusio amžiaus stalinizmo nusikaltimus. (Skaityti daugiau...)
2012 12 09
Projektai
„Susitikime prisiminti: Baltijos šalys – pavergtos seserys“ / „Meeting in Commemoration: Baltic States – Repressed sisters“
Projektu siekiama suteikti kūrybišką erdvę susitikimui tarp jaunimo ir masines stalinizmo deportacijas išgyvenusių žmonių iš Latvijos ir Lietuvos – dviejų naujų ES šalių, kuriose žmonės vis dar atsimena nežmoniškus stalinizmo režimo veiksmus. (Skaityti daugiau...)