LT EN

Pilietinės visuomenės priemonės projektas: „Nuteistieji: dabarties problemos ir indėlis į Europos Sąjungos ateitį"

2015 07 03
Projektai
Projektas: „Nuteistieji: dabarties problemos ir indėlis į Europos Sąjungos ateitį" / "Prisoners: Present Discussion and Contribution to the Future European Union"
Organizatorius: Asociacija „Novi Homines“
Partneriai: BUnion of Women Association of Heraklion Prefecture Greece Graikija; ARSIS – Association for the social Support of Youth Greece Graikija
Intercultural Institute for Solidarity Greece Graikija; European Prison Education Association – Malta Branch Malta; Center of non formal education Greece Graikija; You in Europe Greece Graikija; UNIVERSITAT RAMON LLULL FUNDACIO PRIVADA Spain Ispanija; Sapana.org Association Portugal Portugalija; Penitenciarul Bistrita Romania Rumunija; CYCLISIS Greece Graikija
Finansuotas pagal: 2 krypties priemonę ,,Pilietinės visuomenės projektai"
Finansavimo metai: 2015
Paramos dydis: 59.750,00 eurų

Projekto pagrindiniai tikslai:
- Įtraukti nuteistuosius ir susijusius asmenis (jau atlikusius bausmę, nuteistųjų artimuosius, darbuotojus įkalinimo įstaigose, vaikus, gyvenančius įkalinimo įstaigose) į pilietiškumo dialogą, aptariant dabarties problemas, išskiriant esamus pasiekimus darbo su nuteistaisiais srityje ir aptariant ateities Europos Sąjungos įžvalgas;
- Didinti pilietiškumo (Europos piliečio) jausmą ir pagerinti sąlygas piliečiams įsitraukti į demokratiją ir pilietiškas veiklas Europos Sąjungos lygmeniu.

Trumpas projekto aprašymas:
Projekto metu vyks įvairūs renginiai (konferencijos, apklausos, paskaitos, debatai, parodos, kiti).
Renginiuose kviesime dalyvauti asmenis iš skirtingų socialinių grupių: nuteistuosius, asmenis, atlikusius bausmę, kalėjimų administracijos darbuotojus, socialius darbuotojus ir kitus).
Renginių metu diskutuosime tokiomis temomis kaip Europos Sąjungos ateitis, pilietinio įsitraukimo problemos, diskriminacija, nedarbas, socialinės integracijos problemos.
Renginiai išsidėstę 18 mėnesių laikotarpyje.

Laukiami projekto rezultatai:
-Padidinti nuteistųjų pilietiškumą, dalyvavimą politiniuose įvykiuose, domėjimąsi politika ir demokratija;
-Pagerinti visuomenės požiūrį į atlikusius bausmę asmenis, prisidėti prie skurdo, nedarbo, diskriminacijos mažinimo;
-Produktyviai diskutuoti apie Eurpos Sąjungos ateitį, esamas problemas ir pasiekimus;
-Padidinti visuomenės įsitraukimą į savanorystę.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:

Tinklalapyje: http://novihomines.lt/prisoners