LT EN

Programa „Europa piliečiams“:

Metiniai prioritetai

2020 metų programos prioritetaiAtsižvelgdama į bendruosius programos tikslus, Europos Komisija, pasikonsultavusi su Programos komitetu, nustatė metinius prioritetus. Pareiškėjai skatinami rengti projektus vadovaujantis Programos tikslais ir metiniais prioritetais.

1 krypties prioritetai

1. Didžiųjų istorinių lūžių įamžinimas bei jų įtaka naujajai Europos istorijai.
2020 m. tinkami minėjimai:
- 1950 m. - Roberto Šumano (Robert Schuman) deklaracija
- 1990 m. - Vokietijos susivienijimas ir kitų Europos šalių demokratinis perėjimas
- 2000 m. - ES pagrindinių teisių chartijos paskelbimas
2. Pilietinės visuomenės reikšmė ir pilietinis dalyvavimas totalitarinių rėžimų sąlygomis;
3. Antisemitizmas, romafobija, ksenofobija, homofobija ir kitos netolerancijos formos: išmoktos pamokos šiandienai;
4. Perėjimas prie demokratijos ir prisijungimas prie Europos Sąjungos.

2 krypties prioritetai

1. Diskusija apie Europos ateitį ir euroskepticizmo apsvarstymas;
2. Solidarumo skatinimas;
3. Tarpkultūrinio dialogo ir tarpusavio supratimo stiprinimas bei kova su imigrantų ir mažumų grupių stigmatizacija.

Išsamesnį kiekvieno programos prioriteto aprašymą 2020 metams, galite rasti EACEA puslapyje: Programme priorities 2020