LT EN

Programa „Europa piliečiams“:

Apie programą

„Europa piliečiams“ (2014 - 2020 m.) yra Europos Sąjungos programa, siūlanti finansavimą iniciatyvoms, kuriomis stiprinamas Europos atminimas ir skatinamas pilietinis dalyvavimas ES mastu.

Kam skirta programa?


Programos tikslai yra šie:
  • prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
  • skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ES lygiu sąlygas;
  • gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą;
  • skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu.

Ką remia ši programa?


1 kryptis. Europos atminimas: atminimo gerinimas, bendros istorijos ir ES vertybių bei ES tikslo suvokimas.
2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas: demokratiško ir pilietinio dalyvavimo skatinimas ES lygiu:
  • Miestų partnerystė
  • Miestų partnerių tinklai
  • Pilietinės visuomenės projektai.

1 ir 2 kryptys. Struktūrinė parama organizacijoms.

Biudžetas


Bendras septynerių metų trukmės (2014-2020 m.) programos biudžetas - 185 468 000 eurų. Programos išteklius planuojama paskirstyti taip:
  • 1 kryptis. Europos atminimas - 20 procentų;
  • 2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas - 60 procentų;
  • Horizontalusis veiksmas. Rezultatų panaudojimas - 10 procentų.
Likę asignavimai skirti bendrosioms programos administracinėms ir techninėms išlaidoms padengti.

Kalendorius


Kiekviena kryptis turi skirtingus paraiškų teikimo ir projektų įgyvendinimo terminus. Juos galite rasti skiltyje Paraiškų teikimo terminai.

Kokio pobūdžio parama skiriama?


Veiklos dotacija (nuo 5 000 iki 150 000 eurų) – parama projekto, įgyvendinamo apibrėžtu laikotarpiu, veikloms. Parama skiriama remiantis nustatyto dydžio sumų sistema (lump-sum), kurioje atsižvelgiama į projekte numatomų renginių, jų dalyvių ir dalyvaujančių šalių skaičių.
Struktūrinė parama organizacijoms (nuo 60 000 iki 600 000 eurų) – skiriama finansinė parama įprastoms organizacijos vykdomoms veikloms.

Kas gali teikti paraiškas?


Paraiškas teikti gali viešojo sektoriaus organizacijos arba ne pelno organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą.
Išsamesnės taisyklės taikomos kiekvienai krypčiai. Žiūrėkite kryptis Europos atminimas ir Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas.

Kokios valstybės dalyvauja programoje?


Programa atvira 27 Europos Sąjungos šalims narėms: Airijai, Austrijai, Belgijai, Bulgarijai, Čekijai, Danijai, Estijai, Graikijai, Italijai, Ispanijai, Kiprui, Kroatijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Maltai, Nyderlandams, Rumunijai, Portugalijai, Prancūzijai, Slovakijai, Slovėnijai, Suomijai, Švedijai, Vengrijai, Vokietijai.
Taip pat programoje šiuo metu dalyvaujančios ne ES šalys yra Serbija, Juodkalnija ir Makedonija.

Daugiau informacijos apie programą


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapyje, skirtame „Europa piliečiams“ programai, rasite Programos vadovą, paraiškų formas, paraiškų teikimo terminus ir sąlygas.