LT EN

Programos dalyviams:

Logotipai

Europos Sąjungos simbolis su programos pavadinimu (programos logotipas)


Finansavimo šaltinį nurodantis ES simbolis turi būti naudojamas visoje ES paramą gavusio projekto informacinėje medžiagoje bei projekto metu sukurtuose produktuose (tinklalapyje, spausdintose ir elektroninėse publikacijose, lankstinukuose, renginių programose, reklaminėje medžiagoje, plakatuose ir pan.). Oficialų programos logotipą sudaro Europos Sąjungos vėliava ir po ja esantis programos pavadinimas.

ES emblema su programos pavadinimu lietuvių kalba:
- EPS failas
- JPG tinklalapiams
- JPG spaudai
- PNG failas

ES emblema su programos pavadinimu anglų kalba:
- EPS failas
- JPG tinklalapiams
- JPG spaudai
- PNG failas

Bendrąsias Europos Sąjungos simbolio naudojimo taisykles galite rasti Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato parengtose rekomendacijose paramos gavėjams.

Daugiau informacijos apie logo naudojimą anglų k. rasite EACEA tinklalapyje.

Tekstinis paminėjimas


Viešai kalbėdami apie veiklas/projektus, finansuojamus pagal programą „Europa piliečiams“ (ypač spaudos pranešimuose, informacijoje tinklalapiuose ir projekto matomumą didinančiose veiklose), nepamirškite paminėti finansavimo šaltinį, naudojant standartinį tekstą:
„Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams“
„With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union
Paramos gavėjai privalo aiškiai nurodyti Europos Sąjungos indėlį visose publikacijose bei veiklose, susijusiose su paramą gavusiu projektu. Prašome naudoti šį tekstą:
„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“Šiuos tekstus kitomis ES kalbomis galite parsisiųsti čia.