LT EN

Programos dalyviams:

Ataskaitos

Galutinės ataskaitos

Dotacija paramos gavėjui bus išmokėta, kai paramos gavėjas EACEA pateiks į galutinės ataskaitos formą įtraukiamą mokėjimo prašymą ir ji priims jį. Galutinę atskaitą eForma EACEA paramos gavėjui atsiųs įgyvendinus projektą.

Galutinę ataskaitą reikia pateikti naudojant oficialias galutinės ataskaitos formas per du mėnesius nuo tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos; galutinėje ataskaitoje reikia apibūdinti projekto rezultatus juos siejant su pirminiais tikslais. Norėdamas gauti galutinę išmoką (likutį), paramos gavėjas turi nusiųsti galutinę ataskaitą ir pagrindžiamuosius dokumentus / būtinus priedus, nurodytus pagal kiekvieną priemonę tinklalapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php.