LT EN

Projektai:

Atrankų rezultatai

Per 2014 – 2020 m. ES programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo laikotarpį Lietuvos organizacijos pateikė 189 paraiškas, iš kurių 1 993 185 eur finansavimas skirtas 28 projektams: 8 projektams pagal priemonę „Europos atminimas“, 12 projektų pagal „Miestų partnerystes“, 1 projektui pagal „Miestų tinklus“ ir 7 projektams pagal „Pilietinės visuomenės projektų“ priemonę. Dar 240 Lietuvos organizacijų per šį laikotarpį programoje dalyvavo partnerio teisėmis kitų šalių rengiamuose projektuose.


2020 metų atrankų rezultatai


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai 2020 metais Lietuvos organizacijos pateikė 20 projektų paraiškų. Iš jų 224 530 Eur finansavimas skirtas 3 projektams: 1 projektui pagal priemonę „Europos atminimas“, 1 projektui pagal priemonę „Miestų partnerystės" ir 1 projektui pagal priemonę „Pilietinės visuomenės projektai".
Kitų Europos organizacijų rengiamuose ir programos finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 49 Lietuvos organizacijos.

2020 m. Europos atminimo rezultatai
2020 m. Miestų partnerysčių 1-ojo etapo rezultatai
2020 m. Miestų partnerysčių 2-ojo etapo rezultatai
2020 m. Miestų tinklų 1-ojo etapo rezultatai
2020 m. Miestų tinklų 2-ojo etapo rezultatai
2020 m. Pilietinės visuomenės projektų rezultatai


2019 metų atrankų rezultatai


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai iš Lietuvos 2019 m. buvo pateikta 20 projektų paraiškų . Iš jų 264 600 Eur finansavimas skirtas 3 projektams: 1 projektui pagal priemonę „Europos atminimas“, 1 projektui pagal priemonę „Miestų partnerystės“ bei 1 projektui pagal priemonę „Pilietinės visuomenės projektai“.
Kitų Europos organizacijų rengiamuose ir programos finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 36 Lietuvos organizacijos.

2019 m. Europos atminimo rezultatai
2019 m. Miestų partnerysčių 1-ojo etapo rezultatai
2019 m. Miestų partnerysčių 2-ojo etapo rezultatai
2019 m. Miestų tinklų 1-ojo etapo rezultatai
2019 m. Miestų tinklų 2-ojo etapo rezultatai
2019 m. Pilietinės visuomenės projektų rezultatai


2018 metų atrankų rezultatai


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai iš Lietuvos 2018 m. buvo pateikta 12 projektų paraiškų. Iš jų 189 055 Eur finansavimas skirtas 3 projektams: 2 projektams pagal priemonę „Miestų partnerystės“ ir 1 projektui pagal priemonę „Pilietinės visuomenės projektai“.
Kitų Europos organizacijų rengiamuose ir programos finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 36 Lietuvos organizacijos.

2018 m. Europos atminimo rezultatai
2018 m. Miestų partnerysčių 1-ojo etapo rezultatai
2018 m. Miestų partnerysčių 2-ojo etapo rezultatai
2018 m. Miestų tinklų 1-ojo etapo rezultatai
2018 m. Miestų tinklų 2-ojo etapo rezultatai
2018 m. Pilietinės visuomenės projektų rezultatai


2017 metų atrankų rezultatai


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai iš Lietuvos 2017 m. buvo pateiktos 32 projektų paraiškos. Iš jų 270 250 Eur finansavimas skirtas 3 projektams: 1 projektui pagal priemonę „Europos atminimas“, 1 projektui pagal priemonę „Miestų partnerystės“ bei 1 projektui pagal priemonę „Pilietinės visuomenės projektai“.
Kitų Europos organizacijų rengiamuose ir programos finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 20 Lietuvos organizacijų.

2017 m. Europos atminimo rezultatai
2017 m. Miestų partnerysčių 1-ojo etapo rezultatai
2017 m. Miestų partnerysčių 2-ojo etapo rezultatai
2017 m. Miestų tinklų 1-ojo etapo rezultatai
2017 m. Miestų tinklų 2-ojo etapo rezultatai
2017 m. Pilietinės visuomenės projektų rezultatai


2016 metų atrankų rezultatai


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai iš Lietuvos 2016 m. buvo pateiktos 36 paraiškos. Iš jų 422 500 Eur finansavimas skirtas 6 projektams: 1 projektui pagal priemonę „Europos atminimas“, 3 projektams pagal priemonę „Miestų partnerystės“, 1 projektui pagal priemonę „Miestų tinklai“ bei 1 projektui pagal priemonę „Pilietinės visuomenės projektai“.
Kitų Europos organizacijų rengiamuose ir programos finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 33 Lietuvos organizacijos.

2016 m. Europos atminimo rezultatai
2016 m. Miestų partnerysčių 1-ojo etapo rezultatai
2016 m. Miestų partnerysčių 2-ojo etapo rezultatai
2016 m. Miestų tinklų 1-ojo etapo rezultatai
2016 m. Miestų tinklų 2-ojo etapo rezultatai
2016 m. Pilietinės visuomenės projektų rezultatai


2015 metų atrankų rezultatai


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai iš Lietuvos 2015 m. buvo pateiktos 38 paraiškos. Iš jų 317 000 Eur finansavimas skirtas 7 projektams: 2 projektams pagal priemonę „Europos atminimas“, 4 projektams pagal priemonę „Miestų partnerystės“ bei 1 projektui pagal priemonę „Pilietinės visuomenės projektai“.
Kitų Europos organizacijų rengiamuose ir programos finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 33 Lietuvos organizacijos.

2015 m. Europos atminimo rezultatai
2015 m. Miestų partnerysčių 1-ojo etapo rezultatai
2015 m. Miestų partnerysčių 2-ojo etapo rezultatai
2015 m. Miestų tinklų 1-ojo etapo rezultatai
2015 m. Miestų tinklų 2-ojo etapo rezultatai
2015 m. Pilietinės visuomenės projektų rezultatai


2014 metų atrankų rezultatai


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai iš Lietuvos 2014 m. buvo pateikta 31 paraiška. Iš jų 305 250 Eur finansavimas skirtas 3 projektams: 2 projektams pagal priemonę „Europos atminimas“ bei 1 projektui pagal priemonę „Pilietinės visuomenės projektai“. Taip pat kitų Europos organizacijų rengiamuose ir programos finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 33 Lietuvos organizacijos.

2014 m. Europos atminimo rezultatai
2014 m. Miestų partnerysčių 1-ojo etapo rezultatai
2014 m. Miestų partnerysčių 2-ojo etapo rezultatai
2014 m. Miestų tinklų 1-ojo etapo rezultatai
2014 m. Miestų tinklų 2-ojo etapo rezultatai
2014 m. Pilietinės visuomenės projektų rezultatai

2014 m. programos struktūrinės paramos rezultatai