LT EN

Europos atminimo projektų 2015 m. atrankos rezultatai

2015 06 12
Programa
2015 m. garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai (EACEA) pagal 1 kryptį „Europos atminimas“ buvo pateiktos 538 projektų paraiškos, tai yra 14 proc. daugiau nei 2014 m.

Pagal šią kryptį „Europos atminimas“ yra remiami projektai, atspindintys totalitarinių režimų priežastis šiuolaikinei Europai ir apžvelgiantys kitus šiuolaikinės Europos istorijos atskaitos momentus. Daugiausiai paraiškų (23 proc.) buvo teikiama bendrų Europos Sąjungos vertybių tema. Nacizmo/fašizmo tema buvo pateikta 17 proc. paraiškų, kitų totalitarinių rėžimų - 16 proc., holokausto tema pateikta 15 proc. paraiškų.

Iš visų pateiktų paraiškų 33 gavo finansavimą. Daugiausiai paraiškų pateikta iš Italijos (iš 106 pateiktų 3 gavo finansavimą), Lenkijos (61 paraiška pateikta, 3 finansuotos), Vengrijos (53 pateiktos, 1 finansuota), Rumunijos (49 pateiktos ir 1 finansuota). Daugiausiai projektų gavo finansavimą iš Prancūzijos – iš 18 pateiktų paraiškų keturios gavo finansavimą.

Iš Lietuvos buvo pateikta 16 paraiškų, iš kurių 2 gavo finansavimą.

Projekto pavadinimas: The Past for the Common Future (Praeitis bendrai ateičiai)
Organizacija: Kėdainių krašto muziejus
Partneriai: Biedriba Esto (Latvija), Fundacja Pogranicze (Lenkija), Rezeknes Augstskola Ra (Latvija), Šėtos gimnazija (Lietuva)
Parama projektui: 99.750 eurų

Projekto pavadinimas: Europe after the WWII: Multidimensional effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security (Europa po Antrojo pasaulinio karo: daugiametis poveikis integracijai kaip valstybės ir žmogaus saugumo garantas)
Organizacija: Mykolo Romerio universitetas
Partneriai: Alytaus Šv. Benedikto gimnazija (Lietuva), Justus-liebig-universitaet Giessen (Vokietija), Kauno Santaros gimnazija (Lietuva), Lietuvos moksleivių sąjunga (Lietuva), Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (Lietuva), The Czech High School Students Union (Čekija), The University Of Westminster (Didžioji Britanija), Trakų Vytauto Didžiojo Gimnazija (Lietuva), Universita Degli Studi Di Napoli Federico Ii (Italija), Universite De Rouen (Prancūzija), Univerzita Karlova V Praze (Čekija), Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu (Lenkija), Uniwersytet Wroclawski (Lenkija), Varėnos "Ąžuolo" gimnazija (Lietuva)
Parama projektui: 85.000 eurų

Partnerio teisėmis kitų šalių organizacijų finansuotuose projektuose dalyvaus 2 Lietuvos organizacijos.

Projekto pavadinimas: Walls and Integration:images of Europe bulding (Sienos ir integracija: Europos pastatų vaizdai)
Organizatorius: Comune di Macerata
Partneris iš Lietuvos: Vytauto Didžiojo universitetas
Kiti partneriai: Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Vengrija), Istituto Tecnico Commerciale "a.gentili" (Italija), Osservatorio Di Genere (Italija), Suatea Oviedo/Uviéu (Ispanija), Universidad De Oviedo Oviedo (Ispanija), Universita Degli Studi Di Padova (Italija), Universita Degli Studi Di Trento (Italija), University College Cork, National University Of Ireland, Cork (Airija), Westfaelische Wilhelms-universitaet Muenster (Vokietija)
Parama projektui: 100.000 eurų

Projekto pavadinimas: Let Us Not Forget (Nepamirškime)
Organizatorius: Kunsill Lokali Isla
Partneris iš Lietuvos: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Kiti partneriai: Birgu Local Council Vittoriosa (Malta), Bormla Local Council (Malta), Città Di Ortona (Italija), Comune Di Fara San Martino (Italija), Daugavpils Novada Kulturas Parvalde (Latvija), Fondazione Brtigata Maiella (Italija), Kunsill Lokali Tal-imtarfa (Malta)
Parama projektui: 97.500 eurų

Paramą gavusių projektų sąrašą rasite vykdančiosios agentūros EACEA tinklalapyje.

Pilietinės visuomenės projektai teikiami kartą per metus. Artimiausias paraiškų teikimo terminas šiai priemonei - 2016 m. kovo 1 d.