LT EN

Programos dalyviams:

Paraiškų teikimo terminai

1 kryptis. Europos atminimas


Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. vasario 4 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir 2021 m. vasario 28 d.)

2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas


Miestų partnerystė
Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. vasario 4 d. (projektams, kurie įgyvendinami tarp 2020 m. liepos 1 d. ir 2021 m. kovo 31 d.)
2020 m. rugsėjo 1 d. (projektams, kurie įgyvendinami tarp 2021 m. vasario 1 d. ir 2021 m. spalio 31 d.)

Miestų tinklai
Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. kovo 3 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir 2021 m. vasario 28 d.)
2020 m. rugsėjo 1 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2021 m. kovo 1 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d.)

Pilietinės visuomenės projektai
Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. rugsėjo 1 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2021 m. kovo 1 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d.)

Atrankos rezultatų paskelbimas


Apie atrankos rezultatus pareiškėjai informuojami ne vėliau kaip per keturis mėnesius po paraiškų pateikimo termino. Atrinktų projektų sąrašai yra skelbiami agentūros EACEA tinklalapio skiltyje Selection results. Taip pat juos paskelbiame lietuviško puslapio naujienose bei išsiunčiame naujienlaiškio prenumeratoriams. Paraiškas teikusios organizacijos apie atrankos rezultatus taip pat yra informuojamos raštu - laišku iš agentūros.