LT EN

Programos dalyviams:

Paraiškų teikimo terminai

2015 - 2020 metų paraiškų teikimo terminai


Paraiškos turi būti pateiktos iki paraiškų termino dienos 12:00 val. (vidurdienio Briuselio laiku). Jei galutinis paraiškų teikimo terminas sutampa su savaitgalio, terminas nukeliamas į pirmą darbo dieną po savaitgalio.

2014 metų paraiškų teikimo terminaiUžsitęsus programos „Europa piliečiams“ 2014-2020 patvirtinimo procedūroms, 2014 metams kai kurie paraiškų teikimo terminai buvo atidėti. Todėl šiems metams galioja tokie paraiškų teikimo terminai:

Atrankos rezultatų paskelbimas


Apie atrankos rezultatus pareiškėjai informuojami ne vėliau kaip per keturis mėnesius po paraiškų pateikimo termino. Atrinktų projektų sąrašai yra skelbiami agentūros EACEA tinklalapio skiltyje Selection results. Taip pat juos paskelbiame lietuviško puslapio naujienose bei išsiunčiame naujienlaiškio prenumeratoriams. Paraiškas teikusios organizacijos apie atrankos rezultatus taip pat yra informuojamos raštu - laišku iš agentūros.