LT EN

Miestų partnerysčių projektų 2020 m. 2-ojo etapo rezultatai

2021 01 07
Programa
2020 metų 2-ajame etape (paraiškų teikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 1 d.) pagal Miestų partnerystės priemonę, programą administruojančiai Švietimo, vaizdo ir garso bei kultūros vykdančiajai agentūrai (EACEA), buvo pateiktos 272 paraiškos, iš kurių 1994070 eur finansavimas skirtas 106 projektams.

Šiame kvietime paraiškas teikė organizacijos iš 23 programos šalių, o atrinktuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 34 šalių organizacijos. Daugiausiai projektų gavusių finansavimą yra iš Slovakijos (64 pateikti projektai, 15 gavo finansavimą), Vengrijos (38 pateikti, 16 finansuoti), Italijos (44 pateikti, 13 finansuota).

1 Lietuvos organizacija pateikė projektą šiai priemonei ir gavo jam paramą.

Projekto pavadinimas: Key to Success - European Solidarity
Organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai: Landratsamt Wartburgkreis (Vokietija), Hodmezovasarhely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (Vengrija), Comune Di Gallese (Italija), Ogre Municipality (Latvija), Gmina Miastko (Lenkija), Lietuvos organizacijos - Kelmės muziejus, Kelmės kultūros centras, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, Kelmės teatras, Tytuvėnų seniūnija, Tytuvėnų piligrimų centras.
Paramos dydis: 20 160 eur

11 Lietuvos organizacijų dalyvaus šios priemonės projektuose partnerio teisėmis. Be 6 aukščiau paminėtų finansuoto projekto partnerių, 5 organizacijos bendradarbiaus šiuose projektuose:

Projekto pavadinimas: Baltic forum on strengthening civil capacity "No influence without competence!"
Organizatorius: Rigas Vacu kulturas biedriba (Latvija)
Partneris iš Lietuvos: Klaipėdos bendruomenių asociacija
Kiti partneriai: nėra
Paramos suma: 10 080 eur

Projekto pavadinimas: Partnerstwo NGO's na rzecz kształtowania solidarności europejskiej!
Organizatorius: Gmina Tarnowo Podgorne (Lenkija)
Partneriai iš Lietuvos: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Kiti partneriai: Gemeinde Fronreute (Vokietija), Livanu Novada Dome (Latvija), Urzad Miasta i Gminy Bardo (Lenkija)
Paramos suma: 5 040 eur

Projekto pavadinimas: Development of methods of creating and maintaining solidarity in important social matters thanks to long-term partnership cooperation
Organizatorius: Miasto Tomaszow Lubelski (Lenkija)
Partneris iš Lietuvos: Grigiškių seniūnija
Kiti partneriai: nėra
Paramos suma: 7 560 eur

Projekto pavadinimas: Let's unite & debate about euro-scepticism … And make it a driving force for a more cohesive and inclusive European Union
Organizatorius: Municipio de Gondomar (Portugalija)
Partneris iš Lietuvos: Kauno „Aušros“ gimnazija
Kiti partneriai: Municipality of Kassandra (Graikija), Asociación de Vecinos Baiuca (Ispanija), Tar Község Önkormányzata (Vengrija), Comune di Nizza di Sicilia (Italija), Safi Local Council (Malta), Obec Kalonda (Slovakija)
Paramos suma: 10 080 eur

Visų Miestų partnerysčių priemonės 2-ojo etapo finansavimą gavusių projektų sąrašą rasite agentūros EACEA tinklalapio skiltyje Selection results.

Tai buvo paskutinis Miestų partnerysčių priemonės projektų finansavimo etapas 2014 - 2020 m. laikotarpio programoje „Europa piliečiams“. Nuo 2021 m. miestų bendradarbiavimo ir tinklaveikos projektams Europos Sąjungos parama bus skiriama per naujai kuriamą Piliečių, lygybės, teisės ir vertybių programą (Citizens, Equality, Rights and Values Programme), kurią planuojama patvirtinti artimiausiu metu.