LT EN

Pilietinės visuomenės projektų 2014 m. atrankos rezultatai

2014 12 01
Programa
27 projektams iš 21 Europos šalies šiemet paskirtas programos „Europa piliečiams“ finansavimas pagal priemonę Pilietinės visuomenės projektai. Šiems projektams numatyta skirti 3 373 250 eurų paramą. Dar 2 projektai yra įtraukti į rezervinį sąrašą ir jie bus finansuojami, jei programos biudžete atsiras papildomų lėšų arba jei su Europos Komisija dar šiais metais bus pasirašytas susitarimas dėl Serbijos Respublikos dalyvavimo programoje. Vykdančioji agentūra EACEA 2014 m. gavo 538 paraiškas, t. y. 7 % mažiau nei šiai priemonei buvo pateikta paraiškų pernai (574 paraiškos). Daugiausiai projektų paremta iš Belgijos (36 pateiktos paraiškos, 3 projektai finansuoti), Italijos (113 pateikta, 2 finansuoti), Lenkijos (35 pateikta, 2 finansuoti), Vengrijos (33 pateikta, 2 finansuoti) ir Ispanijos (26 pateikta, 2 finansuoti).

Iš Lietuvos šiai priemonei buvo pateikta 11 paraiškų, finansavimas skirtas vienai:

Projekto pavadinimas: Volunteering - Code of Active Citizenship (Savanorystė – aktyvaus pilietiškumo kodas)
Projekto vadovas: Kauno technologijos universitetas
Partneriai: Fundacja Aktywnosci Obywatelskiej (Lenkija), Istituto Culturale Relazioni Euromediterranee ICRE (Italija), Local Government Training Centre Of Latvia (Latvija), Pathways: Inspirational Development C.I.C.(Jungtinė Karalystė), Stichting VU-VUMC (Nyderlandai)
Paramos projektui dydis: 140 000 eurų

Partnerio teisėmis programos finansuotuose projektuose dalyvaus 7 Lietuvos organizacijos:

Projekto pavadinimas: Social capital development as a tool of youth civic participation in Eastern Europe countries (Socialinio kapitalo plėtotė kaip įrankis jaunimo pilietiniam dalyvavimui Rytų Europos šalyse)
Projekto vadovas: Socialas Inovacijas Centrs (Latvija)
Projekto partneris iš Lietuvos: VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“
Kiti partneriai: Asociatia Bridge Language Study House (Rumunija), Centrum Rozwoju Inicjatyw Spolecznych Cris (Lenkija), Mittetulundusühing Involved (Estija).
Paramos projektui dydis: 147 750 eurų

Projekto pavadinimas: „Europa in Vielfalt gestalten“ Reihe von 7 internationalen Konferenzen zum Thema „Europa in Vielfalt gestalten“ sowie Entwicklung, Produktion und europaweiter Einsatz des Europa-Filmquiz „In Vielfalt genint“ („Europa įvairiais pavidalais“. 7 tarptautinių konferencijų ciklas. Europos mastu panaudojamo Europos filmo „Vienybė įvairovėje“ kūrimas ir gamyba)
Projekto vadovas: Burger Europas e.V. (Vokietija)
Projekto partneriai iš Lietuvos: Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija
Kiti partneriai: Albania History Teachers Association (Albanija), Anim (Makedonija), Bulgarian History Teachers Association (Bulgarija), Druzhestvo Na Prepodavatelite Po Nemski Ezik V Bulgaria (Bulgarija), Estonian History And Civics Teachers' Association (Estija), Euroclio-de Europese Vereniging Voor Geschiedenisonderwijsgevenden (Nyderlandai), Gesellschaft Für Makedonisch-Deutsche Freundschaft Und Zusammenarbeit-Bitola (Makedonija), History Teachers' Association Of Latvia (Latvija), Latvijas Vacu Valodas Skolotaju Asociacija/Deutschlehrerverband Lettland (Latvija), Metodicko-pedagogické Centrum (Slovakija), Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete (Vengrija), Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka Niemieckiego (Lenkija), Spolek Germanistu A Ucitelu Nemciny CR (Čekija), Stowarzyszenie Nauczycieli Historii (Lenkija), Sung - Spolocnost Ucitelov Nemeckeho Jazyka A Germanistov Slovenska (Slovakija), Udruzenje Gradjana „Bosanskohercegovacko Udruzenje Nastavnika Njemackog Jezika“ Sarajevo (Bosnija ir Hercegovina)
Paramos projektui dydis: 132 500 eurų

Projekto pavadinimas: European Rural Parliament (Europos kaimo vietovių parlamentas)
Projekto vadovas: Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva (Švedija)
Projekto partneris iš Lietuvos: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
Kiti partneriai: Action With Communities In Rural England (Jungtinė Karalystė), Brandenburg 21 - Verein Für Nachhaltige Lokal- Und Regionalentwicklung E.V. (Vokietija), Drustvo Za Razvoj Slovenskega Podezelja (Slovėnija), European Council For The Village And Small Town (Jungtinė Karalystė), European Leader Association For Rural Development, AISBL (Belgija), European Rural Community Association (Jungtinė Karalystė), Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lenkija), Irish Rural Link (Airija), Landelijke Vereniging Voor Kleine Kernen (Nyderlandai), Latvijas Lauku Forums (Latvija), LDF (Danija), Mtü Eesti Külaliikumine Kodukant (Estija), Narodni Sit Mistnich Akcnich Skupin, O.S. (Čekija), National Federation Of Local Action Groups In Romania, FNGAL (Rumunija), Rural Community Network Northern Ireland (Jungtinė Karalystė), Rural Development Network Of The Republic Of Macedonia (Makedonija), Suomen Kylätoiminta RY (Suomija)
Paramos projektui dydis: 105 000 eurų

Projekto pavadinimas: Commitment to Democracy through Increasing Women's Participation (Įsipareigojimas demokratijai per moterų dalyvavimo skatinimą)
Projekto vadovas: University Of Cyprus (Kipras)
Projekto partneris iš Lietuvos: Lietuvos Edukologijos Universitetas
Kiti partneriai: Oulun Yliopisto (Suomija), Rigas Pedagogijas Un Izglitibas Vadibas Akademija (Latvija), Universidade Do Porto (Portugalija)
Paramos projektui dydis: 150 000 eurų

Projekto pavadinimas: ROUND-TRIP: a Citizens Participation journey between Local and European levels (Kelionė į abi puses: piliečio dalyvavimo kelionė tarp vietinio ir Europos lygmens)
Projekto vadovas: ECOS - Cooperativa De Educacao, Cooperacao E Desenvolvimento Crl (Portugalija)
Projekto partneris iš Lietuvos: VšĮ „ANNONA darnaus vystymosi centras“
Kiti partneriai: Centrum Rozwoju Inicjatyw Spolecznych Cris (Lenkija), Kulturno Izobrazevalno Drustvo Pina (Slovakija), Socius Organisationsberatung Ggmbh (Vokietija)
Paramos projektui dydis: 67 500 eurų

Projekto pavadinimas: Testing EU citizenship as “labour citizenship”: from cases of labour rights violations to a strengthened labour-rights regime (ES pilietybės kaip „darbo pilietybės“ bandymas: nuo darbo teisės pažeidimo atvejų iki sustiprinto darbo teisės režimo)
Projekto vadovas: Multikulturni Centrum Praha (Čekija)
Projekto partneris iš Lietuvos: VšĮ Diversity Development Group
Kiti partneriai: Ado Sah Rom (Rumunija), Forschungs- Und Beratungsstelle Arbeitswelt (Austrija), Galician Foundation For Regional Development (Lenkija), Jyvaskylan Yliopisto (Suomija), Office Of The Public Defender Of Rights (Čekija), Polnischer Sozialrat (Vokietija), Solidar Foundation For Humanitarian Development And European Cooperation (Belgija), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Nyderlandai), Together-Razem Centre (Airija), Universita Degli Studi Di Padova (Italija)
Paramos projektui dydis: 150 000 eurų

Projekto pavadinimas: Enabling European e-Participation (Europinio e-Dalyvavimo įgalinimas)
Projekto vadovas: Telecentre-Europe Aisbl (Belgija)
Projekto partneris iš Lietuvos: Asociacija „Langas į ateitį“
Kiti partneriai: Associacio Per A Joves Teb (Ispanija), Fondazione Mondo Digitale (Italija), Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego (Lenkija), Fundatia EOS - Educating For An Open Society Romania (Rumunija), Instituti Shqiptar i Shkencave (Albanija), Latvijas Informacijas Un Komunikacijas Tehnologijas Asociacija (Latvija), Medjunarodna Mreza Pomoci I.A.N. International Aid Network (Serbija), Stiftung Digitale Chancen (Vokietija), Stowarzyszenie Miasta w Internecie (Lenkija), Targa Töö Ühing (Estija), Telecentre-Danmark (Danija)
Paramos projektui dydis: 150 000 eurų

Išsamaus finansuojamų projektų sąrašo ieškokite Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiosios agentūros EACEA tinklalapyje. Paraiškas teikusias, tačiau finansavimo negavusias organizacijas vykdančioji agentūra EACEA artimiausiu metu turėtų informuoti raštu.

Artimiausias paraiškų teikimo terminas šiai priemonei – 2015 m. kovo 2 d.