LT EN

Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ įgyvendina ES programos „Europa piliečiams“ projektą

2016 05 04
Projektai
Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ 2016 m. pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Naujieji Europos piliečiai - Europos Sąjungos ateitis jaunųjų piliečių akimis“ (angl. „The New Europeans Citizens – lights and shadows of the European Union‘s future through the eyes of present and future young citizens“)“
Įgyvendinamo projekto tikslas – išvystyti aktyvų dialogą apie Europos ateitį tarp jaunuolių (16-30 m.) gimusių ar užaugusių partnerių šalyse, su ir be ES pilietybės.

Projekto dalyviai bus įtraukti į tarptautinius susitikimus, kurių tikslai yra šie:
1. diskutuoti apie dabartinę Europos Sąjungą ir jos ateitį,
2. skatinti aktyvų bendravimą tarp ES piliečių ir ne ES piliečių,
3. analizuoti jaunimo dalyvavimą Europos parlamento rinkimuose.

Projekte dalyvauja partneriai iš Italijos, Graikijos, Rumunijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Albanijos, Ispanijos ir Prancūzijos.
Projekto metu organizuojami 4 tarptautiniai susitikimai:
1. Tarptautinis susitikimas Ispanijoje 2016 m. vasarį, kurio metu bus aptariami pagrindiniai tyrimų, atliktų šalyse partnerėse, rezultatai;
2. Tarptautinė laboratorija Albanijoje 2016 m. gegužę, kurios metu partneriai pristatys euroskepticizmą jų šalyse bei diskutuos apie priešiškai ES atžvilgiu nusiteikusias grupes;
3. Tarptautinė mokymų sesija Rumunijoje 2016 m. spalį, kurios metu bus keliamos dalyvių kompetencijos ir įgūdžiai, siekiant skleisti gerąją žinią apie ES, daugiausiai dėmesio suteikiant jaunimo galimybėms;
4. Tarptautinis susitikimas Graikijoje 2016 m. gruodį/2017 m. sausį, kurio metu bus rengiamas manifestas.

Projektas „Naujieji Europos piliečiai - Europos Sąjungos ateitis jaunųjų piliečių akimis“ yra bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“ lėšų. Projektui įgyvendinti „Apskritajam stalui“ skirta 14 180 Eur. Projektą taip pat finansuoja Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Daugiau informacijos apie projekto veiklas rasite: The News European Citizens