LT EN

„Susitikime prisiminti: Baltijos šalys – pavergtos seserys“ / „Meeting in Commemoration: Baltic States – Repressed sisters“

2012 12 09
Projektai
Organizatorius: VšĮ Savęs pažinimo ir realizavimo studija
Partneriai: Asociacija „Bendraukime!” (Lietuva), Daugavpils Valsts Gimnazija (Latvija), Liepaja Valsts Gimnazija (Latvija), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (Lietuva), Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija (Lietuva)
Finansuotas pagal: 2007-2013 m. 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“ (65 000 eurų)
Projekto aprašymas: Projektu siekiama suteikti kūrybišką erdvę susitikimui tarp jaunimo ir masines stalinizmo deportacijas išgyvenusių žmonių iš Latvijos ir Lietuvos – dviejų naujų ES šalių, kuriose žmonės vis dar atsimena nežmoniškus stalinizmo režimo veiksmus. Projekte masinių trėmimų liudininkai dalinsis savo atsiminimais su jaunąja karta, tam jog būtų sukurti psichologiniai ir atminties tiltai ateičiai. Susitikimuose naudojamas metodas bus Playback teatras (interaktyvusis, publiką įjungiantis teatras), kuris per dramos meną sukuria saugią erdvę atsiminti ir dalintis, reflektuoti ir diskutuoti, mokytis ir sužinoti. Be to, mokyklose, kuriose vyks susitikimai, bus eksponuojama meno instaliacija, kurioje vaizdo, garso, video ir fotografijos formomis bus pateikta informacija apie projekte nagrinėjamą temą.

Pagrindiniai projekto tikslai yra:
  • paminėti Europos istorijos įvykius ir apie juos kalbėti bendrų ES vertybių kontekste;
  • paskatinti tarpkultūrinį dialogą ir dialogą atrp skirtingų kartų;
  • pristatyti Playback teatro metodą kaip inovatyvų įrankį darbui su įvairiomis bendruomenėmis skirtinguose kontekstuose, skatinantį abipusį supratimą ir efektyvų bendravimą.

Numatoma, jog projekte dalyvaus apie 1200 mokinių iš Lietuvos ir Latvijos, 12 represijas išgyvenusių liudininkų bei mokytojai, menininkai ir aktoriai.

Daugiau informacijos projekto tinklalapyje www.baltijosatmintis.lt