LT EN

Miestų partnerystės priemonės projektas: „Kuriant mūsų gerąsias emocijas" / "Developing Our Good Vibes"

2016 07 08
Projektai
Projektas: „Kuriant mūsų gerąsias emocijas" / "Developing Our Good Vibes"
Organizatorius: VšĮ „Sveikatingumo idėjos“
Partneriai: ASOCIACION CAZALLA-INTERCULTURAL (Ispanija), Kekavas novada Jaunatnes iniciativu centrs (Latvija), Otto Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau e.V. (OBAK) (Vokietija), Association Connexion Roumanie (Prancūzija), mittetulundusühing INVOLVED (Estija), ASOCIATIA SUPORTIS FOR BETTER (Rumunija), Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepan (Lenkija)
Finansuotas pagal: 2 krypties priemonę ,,Miestų partnerystės"
Finansavimo metai: 2016
Paramos dydis: 25.000 eurų

Projekto tikslas:
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti aktyvų pilietiškumą ir įsitraukimą į Europos Sąjungos demokratinius procesus, skirtingų požiūrių į problemų sprendimus ir toleranciją skirtingose kultūrose pažinimas.

Trumpas projekto aprašymas:
Projekte dalyvaus 8 skirtingų šalių dalyviai, bus aptariamos konfliktų valdymo, tolerancijos ir propagandos temos. Šiomis temomis bus diskutuojama 5 dienų konferencijoje Lietuvoje. Labai svarbu į Europos lygio temų svarstymą kuo labiau įtraukti vietines bendruomenes. Šis aktyvus įsipareigojimas paskatins bendruomenių įsitraukimą į Europos politikos formavimą, stiprins europiečių ryšius, vadovaujantis aktyvaus pilietiškumo ir dalyvaujamosios demokratijos principais. Dalyviai bus skatinami keistis nuomonėmis ir gerosiomis patirtimis, siekiant formuluoti naujas idėjas ir konkrečius pasiūlymus ateičiai.
ES išgyvena stiprios transformacijos ir principinių pokyčių laikus, kurie atenša krizes, susijusias su prieglobsčio prašytojais, euroskepticizmu, imigrantų stigmatizacija. Todėl projekto uždavinys yra spręsti šias problemas, grįžtant prie pirminių Europos Sąjungos idėjų: integracijos, įtraukties ir tarptautiškumo. Šis projektas gyventojams suteiks galimybę ir platformą prisidėti ir dalyvauti procesuose, kurie bus skirti gerosios praktikos ir patirties sklaidai pagrindinėmis šio projekto temomis. Taip pat bus stiprinamas bendro Europos identiteto jaumas ir skatinamas abipusis supratimas tarp skirtingų Europos valstybių piliečių.
Naujosios fizinės ir simbolinės sienos, kaip ksenofobija, netolerancija ir diskriminacija, kyla tarp įvairių Europos miestų. Siekdami įtraukti įvairias bendruomenes į procesų valdymo ir sprendimų priėmimo procesus, šiuo projektu siekiame plėtoti vietos lygmens supratimą apie svarbą naujų tarpkultūrinių ryšių plėtojimui, ypač kai tam tikros visuomenės grupės yra nekaltai kaltinamos dėl neteisingai suprastų stereotipų.

Laukiami projekto rezultatai:
Projekto metu bus suorganziuota 5 dienų konferencija su įvairomis kūrybinėmis dirbtuvėmis, kur dalyavus daugaiu nei 250 žmonių, iš kurių net 170 bus jauni asmenys. Konferencijos metu dalyviai neformaliojo ugdymo principais diskutuos apie tolerancijos ir diskriminacijos susikirtimo taškus, mokykis žiniasklaidoje atsirinkti ir suvokti objektyvią informaciją, kuri nekurstytų konflikto ir nekurtų nerealių stereotipų. Visos konferencijos metu išsakytos mintys atsispindės naujienlaiškyje - brošiūroje, kuri bus platinama 8 kalbomis įvairomis virtualiomis priemonėmis.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
Tinklalapyje: www.inovatoriai.lt;