LT EN

Europos atminimo priemonės projektas WISE: „Europa po Antrojo pasaulinio karo: daugialypis integracijos poveikis kaip valstybės ir žmogaus saugumo garantas“

2015 07 02
Projektai
Projektas: Europe after the WWII: Multidimensional effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security (WISE)
„Europa po Antrojo pasaulinio karo: daugialypis integracijos poveikis kaip valstybės ir žmogaus saugumo garantas“ (WISE)
Organizatorius: Mykolo Romerio universitetas (Lietuva)
Partneriai: Rouen University (France) – Ruano universitetas (Prancūzija)
Giessen University (Germany) – Gyseno universitetas (Vokietija)
University of Wroclaw (Poland) – Vroclavo universitetas (Lenkija)
Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland) – Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas (Lenkija)
Westminster University (Great Britain) – Vestminsterio universitetas (Didžioji Britanija)
Napoli University (Italy) – Neapolio universitetas (Italija)
Charles University in Prague (Czech Republic) – Karolio universitetas Prahoje (Čekija)
Alytus St Benedict’s Gymnasium (Lithuania) – Alytaus Šv. Benedikto gimnazija (Lietuva)
Panevėžys Juozas Balčikonis Gymnasium (Lithuania) – Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (Lietuva)
Kaunas “Santara” Gymnasium (Lithuania) – Kauno “Santaros” gimnazija (Lietuva)
Varėna Ąžuolas Gymnasium (Lithuania) – Varėnos Ažuolo Gimnazija (Lietuva)
Trakai Vytautas Magnus Gymnasium (Lithuania) – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (Lietuva)
Lithuanian School Students’ Union (Lithuania) – Lietuvos moksleivių sąjunga (Lietuva)
The Union of Finnish Upper Secondary School Students (Finland) – Suomijos vidurinių mokyklų moksleivių sąjunga (Suomija)
Estonian School Student Councils' Union (Estonia) – Estijos moksleivių sąjunga (Estija)
The Czech High School Students Union (Czech Republic) – Čekijos vidurinių mokyklų moksleivių sąjunga (Čekija)
Finansavimo metai: 2015
Finansuotas pagal: 1 kryptį „Europos atminimas“
Paramos dydis: 85 000 eurų

Pagrindinis projekto tikslas yra įtraukiant įvairias Europos tautų kartas, skatinant jas pasidalinti prisiminimais bei kurti naują perspektyvą, išplėsti II Pasaulinio karo priežasčių, dimensijos ir pasekmių bei Europos integracijos suvokimą, siekiant stiprinti taikią, stabilią ir klestinčią Europą.

Projekto aprašymas:
Suburdamas II Pasaulinio karo paliestų Europos šalių švietimo ir mokslo tyrimų partnerius, skirtingų Europos kartų piliečius ir suinteresuotąsias šalis, projektas skatina pasidalinti Antrojo pasaulinio karo prisiminimais ir supratimu apie II Pasaulinį karą. Atsižvelgiant į dalyvaujančių šalių kultūrinę aplinką ir geopolitinę padėtį, gauta informacija bus naudojama Europos integracijos procesams gerinti, siekiant prisidėti prie šiuolaikinių grėsmių taikai ir saugumui mažinimo ir veiksmingos ginkluotų konfliktų ir tarptautinių nusikaltimų, ypač nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų prevencijos. Rasinės netolerancijos, ypač religinės, augimas šiandieniniame pasaulyje yra aiškus pavojus pasaulio taikai ir socialinei integracijai, todėl reikalauja stipresnio atsako visuose visuomenės sluoksniuose. Daugelis konfliktų kyla dėl negebėjimo apsaugoti žmogaus teises, todėl būtina gerinti pagrindinių žmogaus teisių standartų suvokimą, stiprinti ES vaidmenį ginant žmogaus teises ir skatinti jaunus piliečius pranešti apie žmogaus teisių pažeidimus visuomenei, siekiant išvengti tolimesnio žmogaus teisių situacijos blogėjimo. Projekto tikslai bus pasiekti organizuojant eilę plačiai atstovaujamų tarptautinių renginių (konferencijos, intensyvi programa, mokyklų komandų konkursas) orientuotų į skirtingas grupes ir kuriant institucinę struktūrą (Tarptautinis tolerancijos tinklas) bei funkcinę platformą tolesnėms diskusijoms apie įvairovę ir toleranciją Europos lygmenyje.

Laukiami rezultatai:
- Tarptautinės platformos sukūrimas mokymosi, patirties ir žinių pasikeitimui;
- Pagilintos jaunųjų Europos visuomenės narių žinios ir supratimas apie II Pasaulinį karo istoriją, jo reikšmę bei perėjimą nuo karo, pokario iki šių laikų;
- Sustiprinta partnerystė ir bendradarbiavimas tarp įvairių organizacijų;
- Sustiprinta partnerystė tarp Europos švietimo institucijų;
- Sustiprinta skirtingų kartų ir kultūrų narių integracija;
- Įgyti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžiai;
- Sukurta ir patalpinta naudojimui edukacinė medžiaga mokykloms;
- Projekto pabaigoje išleistos 2 mokslo studijos anglų kalba;
- Išlavinti jaunosios kartos narių įgūdžiai ir kompetencijos užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams;
- Sukurta projekto rezultatų skaidos ir naudojimo erdvė.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
Tinklalapyje: http://www.europeanwise.eu/
Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/WISE-1648154605456702/?fref=ts