LT EN

„Trapi jungtis: Baltijos istorija taikiai ateičiai“ / „Fragile Thread: Baltic Story for Peaceful Future“

2014 08 18
Projektai
Organizatorius: VšĮ Savęs pažinimo ir realizavimo studija
Partneriai: Rygos 25 vidurinė mokykla (Latvija), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Lietuva), Rigas 89 Vidusskola (Latvija), Tallinna Laanemere Gumnaasium (Estija), Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla (Lietuva), Vilniaus Karoliniškių gimnazija (Lietuva), Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla (Lietuva).
Finansuotas pagal: 1 kryptį „Europos atminimas“
Parama projektui: 85 000 eurų

Projekto tikslas – prisiminti neseną Baltijos šalių istoriją, siekiant didesnio jaunosios visuomenės dalies sąmoningumo ir stipresnių asmeninių prielaidų taikios ateities kūrimui. Projektas kviečia Baltijos šalių skirtingų tautybių jaunąją kartą prisiminti bendrą neseną komunistinio režimo istoriją, tyrinėjant Europos Sąjungos vertybes, atveriant 10-ies metų perspektyvą: nuo skausmingos TSRS praeities link harmoningos ES ateities.

Projekto dalyviai – mokiniai iš rusakalbių bei vietine kalba mokančių mokyklų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei jų mokytojai. Projektą įgyvendinti padės istorijos ekspertai, menininkai, edukacijos specialistai, Playback teatro mentoriai.

Projekto metu bus organizuojami renginiai 7-iose Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklose, kuriuose dalyvaus iki 1400 mokinių: mobili interaktyvi meninė instaliacija, komunistinio režimo vertybes priešpastatanti Europos Sąjungos vertybėms; debatų klasėse metu moksleiviai diskutuos primestas “komunizmo” vertybes ir bendražmogiškų vertybių svarbą žmogaus, visuomenės gyvenime; bus suorganizuotas kūrybinio rašymo konkursas bei geriausi kūriniai publikuoti knygelėje.

Projektas prasidės Playback teatro seminaru Lietuvoje, kur susitiks visų partnerių atstovai ir kūrybinėmis išraiškos priemonėmis aptars projekto temą, tikslus bei planuos bendras veiklas. Baigsis bendru tarptautiniu Flash Mob’o veiksmu projekto partnerių bei jų kaimyninėse mokyklose.

Daugiau informacijos apie projektą: www.baltijosistorija.lt