LT EN

„Piliečio kelias“: Europos Sąjungos piliečių teisių sklaida ir taikymas (remiantis ES Pagrindinių teisių chartija)

2013 08 01
Projektai
Organizatorius: VšĮ „Menų ir mokymo namai”
Partneriai: Borupgaard Gymnazium (Danija), Joniškio rajono Kriukų vidurinė mokykla (Lietuva), Milikonių vidurinė mokykla (Lietuva), Panvėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokykla (Lietuva), Vecsaules pamatskola (Latvija), Vilniaus Simono Daukanto gimnazija (Lietuva), Širvintų „Atžalyno“ progimnazija (Lietuva), Zecpol Prezedszkolno Szkolno Gimnazjalny (Lenkija)
Finansuotas pagal: 2007-2013 m. programos 2 veiksmo 3 priemonę „Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams“ (103 000 eurų)
Projekto aprašymas: Pagrindinis šio projekto tikslas yra skleisti informaciją apie Europos Sąjungos pilietybę, piliečių teises, pristatyti jas aprašančias sutartis ir chartijas. Taip pat siekiama paskatinti jaunus žmones ir jų aplinką domėtis šiais klausimais. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija nurodo, kokias teises ir laisves turi Europos piliečiai, tačiau ne visose šalyse šių teisių įgyvendinimas vyksta sklandžiai. Dalyviai turės galimybę bendrauti tarpusavyje ir keistis patirtimi mokymų metu, kuria vėliau pasidalins savo šalyje, projekto pabaigoje susitikimo metu vieni kitiems suteiks grįžtamąjį ryšį apie svarbiausias pastebėtas problemas, rastus sprendimo būdus, aptars tarpkultūrinius skirtumus ir panašumus užtikrinant Europos piliečių teises. Daug dėmesio bus skiriama tolerancijos ir pagarbos klausimams, tiek ir „kitokiems“ bendruomenės nariams, tiek ir kitų Europos šalių piliečiams, kurių tradicijos ir kultūra gali būti sunkiai suprantami, kol geriau jų nepažįstame. Šiomis temomis bus kuriami etiudai, atskleidžiantys partnerių šalyse patiriamus diskriminacijos momentus. Dalyviai ne tik gaus teorinių žinių, bet ir galės jas išbandyti praktikoje, dalyvaudami Forumo teatro vaidinimuose, kuriuose atsispindės įvairios su pagrindinių žmonių teisių pažeidimais susijusios problemos.

Pagrindiniai projekto dalyviai – moksleiviai ir jų mokytojai iš Danijos, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Jie dirbs vieningai, kaip komanda, ir parengs Forumo teatro vaidinimus ir konferencijas savo bendruomenei (moksleiviams, mokytojams, kitiems mokyklos ir gyvenamosios vietos bendruomenės nariams). Projekto eigoje bus organizuojamas viešas vaidinimas, kurio metu bus siekiama pritraukti praeivius, jie bus kviečiami dalyvauti vaidinimuose bei diskusijose. Projekto pabaigoje kiekvienos dalyvaujančios šalies atstovai aptars, kokie didžiausi sunkumai kyla įgyvendinant pagrindines žmonių teises ir informuos apie tai Europos parlamento narius.

Daugiau informacijos apie projektą rasite tinklalapyje www.forumoteatras.lt/piliecio-kelias