LT EN

„Viena Europa – viena šeima“ / „One Europe – One Family“

2013 12 03
Projektai
Organizatorius: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Partneriai: Akmenės muzikos mokykla (Lietuva), Akmenės rajono Dabikinės specialioji mokykla (Lietuva), Akmenės rajono sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Viltis“ (Lietuva), Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centras (Lietuva), Aucės Kultūros centras ir muzikos organizacija (Latvija), Aucės rajono savivaldybės administracija (Latvija), Aucės rajono mažiau galimybių turinčių žmonių organizacija (Latvija), Bocholt rajono savivaldybės administracija (Vokietija), Konin rajono savivaldybės administracija (Lenkija).
Finansuotas pagal: 2007-2013 m. programos priemonę „Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikiai“
Paramos dydis: 25 000 eurų
Bendradarbiaujantys miestai kiekvienais metais į pagrindinę miesto šventę kviečia atvykti savo partnerių atstovus iš savivaldybių. 2014 metai buvo paskelbti šeimos metais, tad visus projekto renginius nuspręsta sieti su viena apjungiančia tema – šeima: skirtingų šalių bendruomenės, kurias sieja priklausymo tai pačiai Europos šeimai jausmas. Projektu buvo siekiama stiprinti susigiminiavusių miestų ryšius, skatinti bendradarbiavimą, į veiklas įtraukti kuo įvairesnes visuomenės grupes, prisidėti prie jau buvusių iniciatyvų skatinimo.
Projekto metu vyko į skirtingas auditorijas orientuotos veiklos: vaikų diena ir šeimų koncertas (Lietuvos ir Latvijos šeimos dalyvavo kartu kūrybinėse dirbtuvėse, mokėsi kartu atlikti kūrinius ir juos pristatė viešo koncerto metu), 2 dienų tarptautinės neįgaliųjų kūrybinės dirbtuvės (Lietuvos ir Latvijos neįgalieji turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi ir kurti kartu), viešas renginys Mastrichto sutarties pasirašymo sukakčiai paminėti bei Lietuvos Pirmininkavimo ES Tarybai aptarti (Lietuvos ir Latvijos savivaldybių atstovai pristatė šią temą plačiai publikai), vasaros festivalis, kuriame pristatyta vaikų dienos ir neįgaliųjų kūrybinių dirbtuvių rezultatai, tarptautinė konferencija, skirta euro įsivedimui aptarti (LT, LV, DE, PL), tarptautinė meno paroda apie šeimą, vykusi vienu metu Naujojoje Akmenėje, Aucėje, Bocholte ir Konine.
Projektas padėjo susitikti 295 užsienio piliečiams bei 5000 vietos bendruomenių nariams, politikams. Be šios programos finansinio prisidėjimo projektas būtų likęs tiesiog vietos reikšmės renginiu. Programa suteikė galimybę į miesto šventės veiklas pakviesti dalyvauti partnerių savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovus.

Daugiau informacijos apie projektą: http://akmene.lt/lit/Viena-Europa--viena-eima-pagal-programa-Europa-pilieciams/1105