LT EN

„Istorijos pamokos ateities kartoms“

2013 05 17
Projektai
Organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos gimnazija
Partneriai: Eglaines pagrindinė mokykla (Eglaines pamatskola, Latvija), Iliūkstės vidurinė mokykla Sadraudziba (Latvija), Kėdainių rajono savivaldybės Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija (Lietuva), Lachu pagrindinė mokykla (Latvija), Nauene pagrindinė mokykla (Latvija), Salienos pagrindinė mokykla (Latvija), Šėtos bendruomenės centras (Lietuva), Spogi vidurinė mokykla (Latvija), Sventės vidurinė mokykla (Latvija).
Finansuotas pagal: 2007-2013 m. programos 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“ (44 000 eurų)

Projekto aprašymas: Šėtos gimnazijos rengiamas projektas siūlo galimybę mokytojams, Šėtos bendruomenei, aplinkinių mokyklų pedagogams ir socialiniams partneriams iš ES šalių mokyklų aptarti praėjusio amžiaus stalinizmo nusikaltimus. Siekiame parodyti ateities kartoms – mokiniams, kas atsitinka žmonėms, tautoms ir šalims, kai yra nepaisoma žmogiškųjų vertybių, tokių kaip pagarba gyvybei, tolerancija ir demokratija. Į projekto veiklas yra įtrauktos Lietuvos ir Latvijos mokyklos, Tarptautinė komisija nacių ir sovietų režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Kėdainių rajono muziejus, Kėdainių šaulių sąjunga, Tremtinių sąjungos Kėdainių skyrius bei Šėtos bendruomenė, tokiu būdu užtikrinant bendravimą tarp sovietų režimo liudininkų, mokytojų ir mokinių. Projekto tikslai: surinkti ir viešai paskelbti dokumentus bei liudininkų atsiminimus apie sovietų režimo nusikaltimus žmogiškumui remiantis trimis temomis – rezistencija (partizanų tema), represija (trėmimo į Sibirą tema) ir kolektyvizacija (nusikaltimų žmogiškumui tema); surengti projekto dalyviams iš ES šalių mokyklų bei bendruomenių susitikimus su liudininkais; surengti konferenciją ir kūrybines dirbtuves mokytojams ir mokiniams, kurių metu jie susipažintų su visų mokyklų surinkta ir dar neparašyta istorine medžiaga, o jos pagrindu parengtų 6-7 pamokų planą, kuriais galėtų naudotis mokytojai pamokų metu, dėstant apie sovietų režimą; išleisti CD, kuriame būtų pamokų planas ir metodinė medžiaga, o juo galėtų pasinaudoti projekte nedalyvaujančių mokyklų mokytojai; surengti meno plenerus projekte dalyvaujančioms mokykloms memorialinėse vietose.