LT EN

Pilietinės visuomenės priemonės projektas „Savanorystė – aktyvaus pilietiškumo kodas” / „Volunteering - Code of Active Citizenship”

2014 12 02
Projektai
Organizatorius: Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras
Partneriai: Fundacja Aktywnosci Obywatelskiej (Lenkija), Istituto Culturale Relazioni Euromediterranee ICRE (Italija), Local Government Training Centre Of Latvia (Latvija), Pathways: Inspirational Development C.I.C.(Jungtinė Karalystė), Stichting VU-VUMC (Nyderlandai)
Finansuotas pagal: 2 krypties priemonę „Pilietinės visuomenės projektai“
Paramos dydis: 85 000 eurų
Projekto aprašymas: Projekto tikslas yra užmegzti partnerystes Europos mastu ir plėtoti, palaikyti ir paskatinti aktyvų pilietiškumą bei savanoriškas veiklas. Tuo pačiu projektas skiriamas demokratijos ir žmonių pilietinio dalyvavimo Europos mastu labui.

Projekto metu planuojama informuoti ir plėtoti supratimą apie tai, kas yra pilietinis dalyvavimas ir kokios yra piliečių teisės, atsakomybės ir galimybės tam, jog būtų lengviau įsitraukti į Europos politikos formavimo procesus. Piliečiai bus skatinami suvokti savo galimybių potencialą ir prisiimti atsakomybę už juos supančią visuomenę ir aplinką. Patyriminio mokymosi pagalba bus įgyvendinamos savanoriškos veiklos. Taip pat projekto metu planuojama pasidalinti pilietinio dalyvavimo ir savanorystės gerąja patirtimi tarptautinių projektų partnerių rate.

Projektas prasidės įgyvendinant veiklas nacionaliniu mastu, o vėliau bus perkeltas į platesnį Europinį kontekstą. Nacionaliniu mastu numatoma rengti vietos savanoriškas veiklas ir pilietinio įsitraukimo muges, o Europoje – tarptautinius debatus, tarptautines kūrybines dirbtuves ir mokymus, skirtus savanorystės vadybiniams modeliams aptarti, bei projektą užbaigiančią konferenciją, kurioje projekto renginių dalyviai, savivaldos institucijų, NVO atstovai ir bendruomenės nariai diskutuos apie savanorystę, pristatys vietines ir tarptautines savanoriškos veiklos iniciatyvas, įvardins iššūkius, su kuriais susiduriama dirbant šioje srityje, ir pateiks siūlymus problemoms spręsti. Projekto išvados ir rezultatai bus pristatyti Europos Parlamento nariams, atstovaujantiems projekto partnerių šalis.

Daugiau informacijos apie projektą: www.savivalda.lt