LT EN

Europos atminimo priemonės projektas „Praeitis bendrai ateičiai" / "The Past for the Common Future"

2015 07 01
Projektai
Projektas: „Praeitis bendrai ateičiai" / "The Past for the Common Future"
Organizatorius: VšĮ „Kėdainių krašto muziejus"
Partneriai: Šėtos gimnazija (Lietuva), Rėzeknės aukštoji mokykla (Latvija), ESTO (Latvija), Fundacja Pogranicze (Lenkija)
Finansavimo metai: 2015
Finansuotas pagal: 1 kryptį „Europos atminimas“
Paramos dydis: 99 750 eurų

Projekto ,,Praeitis bendrai ateičiai" prioritetas – 70-osios Antrojo pasaulinio karo metinės. Projektu siekiama atminimo tradiciją perkelti į šiuolaikinei visuomenei labiau suprantamas ir priimtinas formas – objektus viešose erdvėse. Per vykdomas veiklas stengiamasi pristatyti Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir visos Europos piliečiams Antrojo pasaulinio karo pasekmes šeimoms, bendruomenėms ir ištisoms šalims. Į projektą norima įtraukti jaunąją kartą, kuri domėtųsi savo šeimų, gimtųjų miestų gyventojų ir aplinkinių praeitimi. Projektu ir jo metu vykdoma veikla planuojama prisidėti prie programos tikslų, kadangi tikimąsi, kad organizuojama veikla Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečiams padės geriau suprasti ir suvokti Antrojo pasaulinio karo įtakos ir pasekmių bendrumą visai Europos Sąjungai.

Projekto programą apima pažintinė, tiriamoji ir interaktyvioji meninė ir kūrybine veiklos. Pagrindinė tikslinė grupė - tai jaunimas ir turistai, keliaujantys pėsčiomis ir dviračiais. Siekiant sudominti jaunąją kartą ir paskatinti juos domėtis savo tautos istorine praeitimi ir bendra Europos istorija, į projekto veiklą įtraukiamos tiek edukacinės programos, tiek kūrybinės veiklos (ekskursijos, dirbtuvės). Į projektą kviečiami įvairių šalių menininkai, kurie, kartu su jaunimu iš Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos kurtų viešojo meno ( angl. public art) objektus, padedančius išreikšti gautas žinias apie Antrojo pasaulinio karo pasekmes jų šalims. Projekto veiklos rezultate numatoma supažindinti jaunimą su Antrojo pasaulinio karo istorija ir pasekmėmis savo kraštuose, įtraukti jaunimą į tyrimą renkant medžiagą ir kitą informaciją, taip pat, surinktos medžiagos pagrindu parengti metodinę medžiagą ir keliaujančią parodą studentams, mokytojams ir dėstytojams, kurį būtų laisvai prieinama internetinėje erdvėje

Projektą vykdyti iš karto trijose šalyse nuspręsta dėl to, kad tai padės geriau atskleisti Antrojo pasaulinio karo įtakos ir pasekmių bendrumą vienam Europos regionui ir visai Europai. Kitas labai svarbus šio projekto aspektas yra tarptautinis bendradarbiavimas, nes pagrindiniai dalyviai jau yra buvę arba tebėra partneriais ir kartu vykdę tarptautinius projektus. Tad šis projektas būtų jo tąsa.

Daugiau informacijos apie projektą: www.kedainiumuziejus.lt