LT EN

Partnerių paieškos skelbimai rugsėjo 1 d. terminui

2020 04 30
Partneriai
Paskutiniam šių metų terminui 2020 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti Miestų partnerysčių, Miestų tinklų ir Pilietinės visuomenės projektų priemonėms. Čia rasite Europos organizacijų kvietimus prisijungti prie jų organizuojamų ar prisidėti prie jūsų rengiamo projekto.
Vengrijos organizacija Laterna Magica ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui
Projektas „COLORFUL EUROPE. Celebration of Minorities“ bus orientuojamas į Europos (etnines, religines, lingvistines, kultūrines) mažumas ir sieks paskatinti jų pilietiškumą bei diskusijas apie jas viešoje erdvėje.
Ieškomi partneriai: idealiausia - ne pelno organizacijos, tokios kaip pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos.
Platesnis aprašymas ir kontaktai čia.

Nacionalinis ekologijos centras SONAIRTE (Airija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Trumpai apie organizaciją: „Sonairte“ yra Airijos aplinkos apsaugos labdaros organizacija, kurią 1988 m. įsteigė aplinkosaugos aktyvistų grupė. Organizacijos vizija - būti bendruomenės centru, suteikiančiu žmonėms galimybę darniau gyventi, norint išspręsti dvejopas aplinkos krizes, su kuriomis šiuo metu susiduria pasaulis - klimato krizę ir biologinės įvairovės krizę. Organizacijoje dirba žmonės, turintys patirties įgyvendinant ES finansuotus projektus.
Dominančios temos: Idealiu atveju mus domina, kaip klimato ir biologinės įvairovės krizės veikia migraciją ir mažiau galimybių turinčias grupes.
Išsamesnį organizacijos aprašymą ir kontaktus rasite čia.

Turizmo gidų asociacija „Golden Duck“ (Lenkija) nori prisijungti prie bet kurios priemonės projektų partnerio rolėje.
Trumpai apie organizaciją: Nuo 2009 m. veikianti asociacija vykdo švietimo ir kultūrinę veiklą, skirtą Varšuvos miesto ir Lenkijos Mazovijos regiono populiarinimui bei kultūros paveldo apsaugos populiarinimui. Kasmet įgyvendindama bent dešimt įvairios tematikos projektų, organizacija norėtų plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
Organizacijos kontaktai.

Suomijos aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų federacija ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Trumpai apie projektą: Projektu bus siekiama skatinti vyrų ir moterų, ypač vyresnio amžiaus piliečių, lygybę bei aktyvų dalyvavimą Sąjungos politikos formavimo procese, gerinti moterų užimtumo sąlygų koordinavimą, supratimą apie pensijų nelygybę ir priemones, skirtas palengvinti lyčių atotrūkį.
Plačiau apie projektą ir kontaktus rasite čia.

Flora and Fauna of North Hungary Foundation (Vengrija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Trumpai apie organizaciją: veiklos sritys - aplinkos apsauga, darnus vystymasis, aplinkos švietimas, jaunimo stovyklos; vietos ekologinio turgaus ir ūkininkų-vartotojų bendruomenės „Žaliasis krepšelis“ valdymas; 17 metų patirtis įgyvendinant vietos ir tarptautinius projektus.
Dominančios projektų sritys: ekologinio ūkininkavimo skatinimas, sąmoningas vartojimas, tvari gamyba, vietos ekonomikos skatinimas.
Kontaktus galima rasti čia.

Gdansko savivaldybės Socialinės plėtros departamentas (Lenkija) ieško partnerio Miestų tinklų projektui.
Trumpai apie projektą: projektu siekiama paskatinti diskusijas ir gerosios patirties mainais tarp ES miestų, aptariant trečiųjų šalių imigrantų integraciją. Planuojami keturi partnerių susitikimai, kurių metu renginio šeimininkai supažindintų partnerius su vietinėmis iniciatyvomis, rengtų susitikimus su NVO, gyventojais ir kt. Po kiekvieno susitikimo planuojama internetinė publikacija su susitikimo metu surinkta ir pristatyta medžiaga.
Daugiau apie organizatorių ir projektą rasite čia.