LT EN

Partnerių paieškos skelbimai rugsėjo 1 d. terminui

2020 08 28
Partneriai
Paskutiniam šių metų terminui 2020 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti Miestų partnerysčių, Miestų tinklų ir Pilietinės visuomenės projektų priemonėms. Čia rasite Europos organizacijų kvietimus prisijungti prie jų organizuojamų ar prisidėti prie jūsų rengiamo projekto.

Asociacija „Slovo“ (Serbija) ieško partnerių Miestų partnerystės projektui „Kulturno naslede“
Apie projektą: Projektu bus siekiama didinti piliečių dalyvavimą vietos ir Europos iniciatyvose, skatinančiose socialinę įtrauktį, savanorišką veiklą, kultūrų dialogą ir bendradarbiavimą ES lygiu. Pagrindinė veiklą bus keturių dienų tarpkultūrinis festivalis (tradicinės rankdarbių dirbtuvės, paroda, renginių atidarymas), geriausios solidarumo praktikos skatinimas.
Daugiau apie organizaciją ir kontaktai čia.

Piliečių centras „European project“ (Serbija) nori būti partneriais Pilietinės visuomenės projekte
Organizacija norėtų prisijungti prie projekto, kuriame būtų aptariamos tokios temos: Europos integracijos skatinimas, žiniasklaidos priemonių raštingumo ugdymas, žmogaus ir mažumų teisių skatinimas ir gynimas, lyčių lygybės skatinimas, pilietinio aktyvumo skatinimas.
Organizacijos kontaktai čia.

Čekijos organizacija PANT ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Apie projektą: Projekto tikslas atsakyti į klausimus, koks Vidurio Europos politikų santykis su ES po 30 metų, kaip jie kalba apie ES ir ką galima perskaityti iš politinių partijų darbotvarkės, ar postkomunistinės šalys skiriasi nuo senųjų Europos šalių. Projektu planuojama sukurti platformą, skirtą aktyviai bendrauti su politikais, užmegzti ryšius su piliečiais ir atvirų diskusijų su abiem pusėmis forma pasiekti abipusį supratimą apie savo pozicijos svarbą ES.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Inspiring Change (Serbija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui „Democracy in crisis: The impact of the COVID-19 to the protests in Eastern Europe“
Apie projektą: Pandemijos metu negalima naudoti protestų kaip demokratinės priemonės, nesukeliant pavojaus sveikatai. Kita kliūtis naudoti protestus visuotinės ekstremalios situacijos metu yra didėjantis visuomenės nerimas ir apatija. Atsižvelgiant į tokį kontekstą, svarbu stiprinti kaimyninius ryšius tarp Rytų Europos šalių, kad būtų galima atrasti naujus pilietinio balso naudojimo būdus saugesnėje aplinkoje ir puoselėti demokratines vertybes, suteikiant galią žmonėms.
Išsamiau apie projektą ir kontaktai čia.

Asociacija „Sportiko“ (Serbija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui „Set mind to be inclusive“
Apie organizaciją: Asociacija veikia sporto srityje, daugiausia dėmesio skirdama vandens sportui (kajakai, baidarės, burlentės, plaukimas baseine, plaukimas plaustais, taip pat tenisas, slidinėjimas ir žygiai). „Sportiko“ sporto klubas skirtas vaikams, turintiems vystymosi sunkumų, ir suteikia jiems vienodas galimybes sportuoti su savo bendraamžiais, siekiant lavinti motorines funkcijas ir socializuotis, sudarant sąlygas lengvesnei jų integracijai į visuomenę.
Apie projektą: Projektu planuojama užmegzti organizacijų, dirbančių su vaikais ir jaunimu sporto, laisvalaikio, aktyvizmo ir švietimo srityse, tinklą bendroms veikloms įgyvendinti.
Išsamiau ir kontaktai čia.

Mile Foundation (Vengrija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui
Apie projektą: Projektu bus siekiama atkreipti dėmesį į 30-asias Varšuvos pakto nutraukimo metines. Buvusioms Varšuvos pakto organizacijos šalims narėms - Rytų bloko valstybėms - itin svarbu analizuoti šiandieninėje Europoje vykstančius procesus ir pokyčius. Tad ieškoma 4 – 5 partnerių, norinčių aptarti šią temą.
Organizacijos kontaktai.

Oeiras savivaldybė (Ispanija) ieško partnerių Miestų partnerystės/Miestų tinklų projektui „WAVE – We Are the Voice of Europe: Poetry as a channel for civic and democratic engagement“
Apie projektą: Pagrindinis projekto tikslas - suteikti piliečiams balso teisę per poeziją, tokią kaip esė apie laisves ir įvairovę, interakcijos kūribiniais procesais, kultūrinio tapatumo refleksijos, kova už savo teises, žinutės ateities kartoms perdavimas. Netoli Lisabonos įsikūrusi Oeiras savivaldybė planuoja projekto metu surengti 6 renginius (2 pasikviesti pas save, po vieną - surengti partnerių šalyse).
Išsamiau apie projektą ir kontaktai čia.

Vratsa prekybos ir pramonės rūmai (Bulgarija) nori būti partneriais Pilietinės visuomenės projekte
Apie organizaciją: Ši nevyriausybinė organizacija atstovauja 3000 Bulgarijos verslo įmonių, gina jų interesus, gerina veiklos aplinką. Organizacija yra Nacionalinio neformalaus švietimo centras, taip pat nacionalinių bei tarptautinių tinklų narys (Europos įmonių tinklas, Europe Direct tinklas, Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija ir kt.), Regioninio akademinių tyrimų centro įkūrėjas. Per 25 veiklos metus yra dalyvavęs ir įgyvendinęs per 70 ES finansuojamų projektų.
Daugiau informacijos apie organizaciją ir kontaktai.

The Foundation of Creative Innovation FABLAB Radom (Lenkija) ieško partnerių Miestų partnerystės/Miestų tinklų projektui
Apie projektą: Projekte bus siekiama suburti 126 šalyse veikiančių FabLab (technologinių idėjų laboratorijų) tinklo narius, NVO, valdžios atstovus, pramonės įmones, menininkus, mokytojus, mokslininkus ir skaitmeninės gamybos ekpertus tam, kad būtų bendrai ieškoma technologinių sprendimų šio precedento neturinčio pasaulinės krizės laikotarpio iššūkiams.
Išsamiau apie projektą ir kontaktai čia.

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (Portugalija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte
Asociacija, jungianti 19 Centrinės Portugalijos savivaldybių, norėtų įsitraukti ar sukurti ilgalaikio bendradarbiavimo tinklą, pageidautina vietos valdžios institucijų ir viešųjų bibliotekų, siekiant kalbėti apie imigracijos keliamus iššūkius, didinti tarpvalstybinės bendruomenės sąmoningumą, skatinti demokratinį ir pilietinį ES piliečių dalyvavimą ir stiprinti Europos pilietybę.
Daugiau apie organizaciją ir kontaktai čia.

Freguesia da Guarda (Portugalija) ieško partnerių Miestų partnerysčių projektui
Apie organizaciją: Freguesia da Guarda yra vietos viešojo administravimo įstaiga, kuri be administravimo taip pat teikia socialinę paramą labiausiai skurstantiems ir atskirtiems mieste, skatina pagyvenusių žmonių dalyvavimą ir socialinę įtrauktį bei dalyvauja tvarumo skatinimo programoje „Eco-Freguesias.
Ieškomi partneriai. Organizacijos, norinčios: diskutuoti apie Europos pamatinėms vertybėms kylančias grėsmes esant dabartinei pandemijai; aptarti gerąją patirtį ir priemones Europos ateities kūrimui, ypač tokias, kuriose išlaikoma pusiausvyra tarp pagrindinių vertybių išsaugojimo ir asmens bei kolektyvinio saugumo; dalyvauti kuriant tinklą nuolatiniam idėjų keitimuisi.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Centro Social Paroquial Santo Condestável (Portugalija) nori būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Dominančios sritys: tiesioginis ir aktyvus jaunimo įtraukimas į Eropos Sąjungos plėtros ir demokratinius procesus. Šis Šiaurės Portugalijoje veikiantis socialinės pagalbos centras turi ilgametę darbo su paaugliais patirtį, kurią įgyjo įgyvendindami projektus, skirtus pažeidžiamų ir mažesnes galimybes turinčių grupių jaunuoliams.
Organizacijos kontaktai čia.

Riga German Culture Society (Latvija) nori būti partneriais Miestų tinklų arba Pilietinės visuomenės projektuose
Dalyvaudama projekte organizacija norėtų praplėsti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, įgyvendinant seminarus, konkursus, parodas, diskusijose aptariant jaunimo problemas, tokias kaip emigrantų stigmatizavimas, integracija, mažumos bei neįgaliųjų integracija.
Kontaktus rasite čia.

Asociacija Šimiranti (Serbija) norėtų būti partneriais bet kurios priemonės projekte.
Apie organizaciją: Šimiranti yra menininkų ir kultūros darbuotojų asociacija, dribanti teatro, socialinio aktyvizmo ir švietimo srityse. Organizacijos interesai peržengia klasikinio teatro ribas ir yra nukreipti į tiriamąją veiklą, žiniasklaidos įtaką, poeziją, žmogaus teises, socialinę istoriją ir kt.
Daugau apie organizaciją ir kontaktai čia.

Asociacija Kulturanova (Serbija) nori būti partneriu bet kurios priemonės projekte
Apie organizaciją: „Kulturanova“ misija yra plėtoti nepriklausomos kultūros turinį, siekiant paskatinti teigiamus socialinius pokyčius ir pagerinti kūrybinio sektoriaus žmonių padėtį Novi Sade mieste ir regione, skatinant taikų mažumų ir žmogaus teisių sambūvį, įtraukiant pažeidžiamas grupes į savo projektus ir palaikant kūrybiškumą kaip ekonominio vystymosi ir verslumo priemonę. Organizacija vykdo 4 skirtingas teatro, muzikos, žiniasklaidos ir inovacijų programas.
Daugiau informacijos ir kontaktai čia.

Serbian educational visual art society (Serbija) ieško partnerių Miestų partnerysčių projektui
Apie projektą: Projektu bus siekiama pagerinti ryšius per atvirą tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendinant menines veiklas - dirbtuves, konkursus, parodas, taip pat per dialogus aptariant tokias jaunimo problemas kaip emigrantų stigmatizavimas, integracija, mažumos.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa (GEOSS plėtros ir apsaugos asociacija, Slovėnija) ieško partnerių Miestų tinklų projektui
Apie organizaciją: Društvo GEOSS yra regioninis NVO tinklo centras, kuris vykdo paramos nevyriausybinėms organizacijoms programą – skatina struktūriškos NVO veiklos modelius, plėtoja paslaugas sektoriui, skatina NVO įsitraukimą į bendruomenės plėtros procesus.
Apie projektą: Pastaraisiais metais asociacija daug dėmesio skiria savanoriškos veiklos skatinimui regione, todėl projektu bus siekiama sukurti aplinką gerosioms savanorystės patirtims ir metodams apsikeisti ir prisidėti prie savanorystės plėtros Europos mastu.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Regioninės dalyvavimo, skaidrumo, bendradarbiavimo ir demokratijos ministerijos Valencianos generalitetas (Ispanija) ieško partnerių Miestų tinklų projektui „WeAllCARE, a Citizen Alliance for an Ecosystem of Resilience“
Apie projektą: Projektu bus siekiama organizuoti viešų renginių ciklą, skirtą diskusijoms, refleksijai ir keitimuisi gerąja patirtimi apie Europos solidarumą krizės metu, apie solidarumo ir piliečių dalyvavimo ryšį bei naujus iššūkius, su kuriais gali tekti susidurti naujos pandemijos krizės metu. Vykdydant šią veiklą planuojama užmegzti ilgalaikį aljansą tarp dalyvaujančių Europos regionų ir miestų, kad būtų palaikomi atviri piliečių, administracijų ir kitų šalių dialogai, skatinamas aktyvus piliečių dalyvavimas ir stiprinamas atsparumas pandemijos krizės keliamiems iššūkiams.
Daugiau informacijos ir kontaktai čia.

The Child and the Folklore fondas (Bulgarija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui „In a good head, a hundred hands: Ethnic tolerance and equal opportunities for young Europeans through folklore and intercultural dialogue“
Apie projektą: Projekte bus siekiama skatinti demokratinį ir pilietinį dalyvavimą per įvairių tautybių jaunimo ir suaugusiųjų švietimo veiklas (plėtojant marginalizuotų grupių socialinės įtraukties, supratimo ir tolerancijos temas) bei tarpkultūrinį dialogą per įvairias žaidybines veiklas, grįstas Europos etninių mažumų folkloru ir tradicinėmis kultūrinėmis veiklomis.
Ieškomi partneriai: bendrojo lavinimo, meno mokyklos, neformalaus švietimo organizacijos, edukacijai pasitelkiančios meno ir kultūros veiklas.
Detalesnis projekto aprašymas ir organizacijos kontaktai čia.

Ó Cualann Cohousing aljansas (Airija) norėtų prisijungti prie bet kurios priemonės projekto ir būti partneriu jame.
Apie organizaciją: aljansas specializuojasi prieinamo gyvenamojo būsto, bendruomenių kūrimo ir jų įtraukimo bei tvarios aplinkos formavimo srityse.
Organizacijos kontaktai.

Kroatijos nevyriausybinė organizacija Platypus ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui „The Great Reset: The Future of Europe“
Organizacijos veiklos sritys: daugiausiai dirba su marginalizuotomis ir pažeidžiamomis visuomenės grupėmis - LGBTI, pabėgeliais, prieglobščio ieškančiaisias, migrantais.
Apie projektą: Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti diskusijas apie Europos ateitį po Covid-19, sustiprinti piliečių ir institucijų sąveiką ir skatinti požiūrį „iš apačios į viršų“, kad piliečiai galėtų išreikšti savo nuomonę apie ES ir paveikti politinius sprendimus.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Preili apskrities taryba (Latvija) ieko partnerių Miestų tinklų projektui
Projekto tema: visuomenės įtraukimas į kultūros paveldo išsaugojimą ir išmani Europos regionų plėtra.
Ieškomi partneriai: organizacijos ar institucijos, susijusios su kultūros paveldo savivaldybėse, miestų parkuose ir kraštovaizdžiuose problematika. Projekto metu norima pasidalinti patirtimi dirbant ar sprendžiant kutlūros paveldo klausimus skirtingais aspektais - vietos bendruomenių informavimas ir įtraukimas, paveldo išsaugojimo metodai, bendradarbiavimas su enterpreneriais ir pan.
Platesnę informaciją ir kontaktus rasite čia

Vengrijos organizacija Laterna Magica ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui
Projektas „COLORFUL EUROPE. Celebration of Minorities“ bus orientuojamas į Europos (etnines, religines, lingvistines, kultūrines) mažumas ir sieks paskatinti jų pilietiškumą bei diskusijas apie jas viešoje erdvėje.
Ieškomi partneriai: idealiausia - ne pelno organizacijos, tokios kaip pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos.
Platesnis aprašymas ir kontaktai čia.

Nacionalinis ekologijos centras SONAIRTE (Airija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Trumpai apie organizaciją: „Sonairte“ yra Airijos aplinkos apsaugos labdaros organizacija, kurią 1988 m. įsteigė aplinkosaugos aktyvistų grupė. Organizacijos vizija - būti bendruomenės centru, suteikiančiu žmonėms galimybę darniau gyventi, norint išspręsti dvejopas aplinkos krizes, su kuriomis šiuo metu susiduria pasaulis - klimato krizę ir biologinės įvairovės krizę. Organizacijoje dirba žmonės, turintys patirties įgyvendinant ES finansuotus projektus.
Dominančios temos: Idealiu atveju mus domina, kaip klimato ir biologinės įvairovės krizės veikia migraciją ir mažiau galimybių turinčias grupes.
Išsamesnį organizacijos aprašymą ir kontaktus rasite čia.

Turizmo gidų asociacija „Golden Duck“ (Lenkija) nori prisijungti prie bet kurios priemonės projektų partnerio rolėje.
Trumpai apie organizaciją: Nuo 2009 m. veikianti asociacija vykdo švietimo ir kultūrinę veiklą, skirtą Varšuvos miesto ir Lenkijos Mazovijos regiono populiarinimui bei kultūros paveldo apsaugos populiarinimui. Kasmet įgyvendindama bent dešimt įvairios tematikos projektų, organizacija norėtų plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
Organizacijos kontaktai.

Suomijos aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų federacija ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Trumpai apie projektą: Projektu bus siekiama skatinti vyrų ir moterų, ypač vyresnio amžiaus piliečių, lygybę bei aktyvų dalyvavimą Sąjungos politikos formavimo procese, gerinti moterų užimtumo sąlygų koordinavimą, supratimą apie pensijų nelygybę ir priemones, skirtas palengvinti lyčių atotrūkį.
Plačiau apie projektą ir kontaktus rasite čia.

Flora and Fauna of North Hungary Foundation (Vengrija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Trumpai apie organizaciją: veiklos sritys - aplinkos apsauga, darnus vystymasis, aplinkos švietimas, jaunimo stovyklos; vietos ekologinio turgaus ir ūkininkų-vartotojų bendruomenės „Žaliasis krepšelis“ valdymas; 17 metų patirtis įgyvendinant vietos ir tarptautinius projektus.
Dominančios projektų sritys: ekologinio ūkininkavimo skatinimas, sąmoningas vartojimas, tvari gamyba, vietos ekonomikos skatinimas.
Kontaktus galima rasti čia.

Gdansko savivaldybės Socialinės plėtros departamentas (Lenkija) ieško partnerio Miestų tinklų projektui.
Trumpai apie projektą: projektu siekiama paskatinti diskusijas ir gerosios patirties mainais tarp ES miestų, aptariant trečiųjų šalių imigrantų integraciją. Planuojami keturi partnerių susitikimai, kurių metu renginio šeimininkai supažindintų partnerius su vietinėmis iniciatyvomis, rengtų susitikimus su NVO, gyventojais ir kt. Po kiekvieno susitikimo planuojama internetinė publikacija su susitikimo metu surinkta ir pristatyta medžiaga.
Daugiau apie organizatorių ir projektą rasite čia.