LT EN

Partnerių paieškos skelbimai rugsėjo 1 d. terminui

2020 04 30
Partneriai
Paskutiniam šių metų terminui 2020 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti Miestų partnerysčių, Miestų tinklų ir Pilietinės visuomenės projektų priemonėms. Čia rasite Europos organizacijų kvietimus prisijungti prie jų organizuojamų ar prisidėti prie jūsų rengiamo projekto.
Freguesia da Guarda (Portugalija) ieško partnerių Miestų partnerysčių projektui
Apie organizaciją: Freguesia da Guarda yra vietos viešojo administravimo įstaiga, kuri be administravimo taip pat teikia socialinę paramą labiausiai skurstantiems ir atskirtiems mieste, skatina pagyvenusių žmonių dalyvavimą ir socialinę įtrauktį bei dalyvauja tvarumo skatinimo programoje „Eco-Freguesias.
Ieškomi partneriai. Organizacijos, norinčios: diskutuoti apie Europos pamatinėms vertybėms kylančias grėsmes esant dabartinei pandemijai; aptarti gerąją patirtį ir priemones Europos ateities kūrimui, ypač tokias, kuriose išlaikoma pusiausvyra tarp pagrindinių vertybių išsaugojimo ir asmens bei kolektyvinio saugumo; dalyvauti kuriant tinklą nuolatiniam idėjų keitimuisi.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Centro Social Paroquial Santo Condestável (Portugalija) nori būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Dominančios sritys: tiesioginis ir aktyvus jaunimo įtraukimas į Eropos Sąjungos plėtros ir demokratinius procesus. Šis Šiaurės Portugalijoje veikiantis socialinės pagalbos centras turi ilgametę darbo su paaugliais patirtį, kurią įgyjo įgyvendindami projektus, skirtus pažeidžiamų ir mažesnes galimybes turinčių grupių jaunuoliams.
Organizacijos kontaktai čia.

The Foundation of Creative Innovation FABLAB Radom (Lenkija) ieško partnerių Miestų partnerystės/Miestų tinklų projektui
Apie projektą: Projekte bus siekiama suburti 126 šalių FabLab tinklo narius, NVO, valdžios atstovus, pramonės įmones, menininkus, mokytojus, mokslininkus ir skaitmeninės gamybos ekpertus tam, kad būtų bendrai ieškoma sprendimų šio precedento neturinčio pasaulinės krizės laikotarpio iššūkiams.
Išsamiau apie projektą ir kontaktai čia.

Riga German Culture Society (Latvija) nori būti partneriais Miestų tinklų arba Pilietinės visuomenės projektuose
Dalyvaudama projekte organizacija norėtų praplėsti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, įgyvendinant seminarus, konkursus, parodas, diskusijose aptariant jaunimo problemas, tokias kaip emigrantų stigmatizavimas, integracija, mažumos bei neįgaliųjų integracija.
Kontaktus rasite čia.

Asociacija Šimiranti (Serbija) norėtų būti partneriais bet kurios priemonės projekte.
Apie organizaciją: Šimiranti yra menininkų ir kultūros darbuotojų asociacija, dribanti teatro, socialinio aktyvizmo ir švietimo srityse. Organizacijos interesai peržengia klasikinio teatro ribas ir yra nukreipti į tiriamąją veiklą, žiniasklaidos įtaką, poeziją, žmogaus teises, socialinę istoriją ir kt.
Daugau apie organizaciją ir kontaktai čia.

Asociacija Kulturanova (Serbija) nori būti partneriu bet kurios priemonės projekte
Apie organizaciją: „Kulturanova“ misija yra plėtoti nepriklausomos kultūros turinį, siekiant paskatinti teigiamus socialinius pokyčius ir pagerinti kūrybinio sektoriaus žmonių padėtį Novi Sade mieste ir regione, skatinant taikų mažumų ir žmogaus teisių sambūvį, įtraukiant pažeidžiamas grupes į savo projektus ir palaikant kūrybiškumą kaip ekonominio vystymosi ir verslumo priemonę. Organizacija vykdo 4 skirtingas teatro, muzikos, žiniasklaidos ir inovacijų programas.
Daugiau informacijos ir kontaktai čia.

Serbian educational visual art society (Serbija) ieško partnerių Miestų partnerysčių projektui
Apie projektą: Projektu bus siekiama pagerinti ryšius per atvirą tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendinant menines veiklas - dirbtuves, konkursus, parodas, taip pat per dialogus aptariant tokias jaunimo problemas kaip emigrantų stigmatizavimas, integracija, mažumos.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa (GEOSS plėtros ir apsaugos asociacija, Slovėnija) ieško partnerių Miestų tinklų projektui
Apie organizaciją: Društvo GEOSS yra regioninis NVO tinklo centras, kuris vykdo paramos nevyriausybinėms organizacijoms programą – skatina struktūriškos NVO veiklos modelius, plėtoja paslaugas sektoriui, skatina NVO įsitraukimą į bendruomenės plėtros procesus.
Apie projektą: Pastaraisiais metais asociacija daug dėmesio skiria savanoriškos veiklos skatinimui regione, todėl projektu bus siekiama sukurti aplinką gerosioms savanorystės patirtims ir metodams apsikeisti ir prisidėti prie savanorystės plėtros Europos mastu.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Regioninės dalyvavimo, skaidrumo, bendradarbiavimo ir demokratijos ministerijos Valencianos generalitetas (Ispanija) ieško partnerių Miestų tinklų projektui „WeAllCARE, a Citizen Alliance for an Ecosystem of Resilience“
Apie projektą: Projektu bus siekiama organizuoti viešų renginių ciklą, skirtą diskusijoms, refleksijai ir keitimuisi gerąja patirtimi apie Europos solidarumą krizės metu, apie solidarumo ir piliečių dalyvavimo ryšį bei naujus iššūkius, su kuriais gali tekti susidurti naujos pandemijos krizės metu. Vykdydant šią veiklą planuojama užmegzti ilgalaikį aljansą tarp dalyvaujančių Europos regionų ir miestų, kad būtų palaikomi atviri piliečių, administracijų ir kitų šalių dialogai, skatinamas aktyvus piliečių dalyvavimas ir stiprinamas atsparumas pandemijos krizės keliamiems iššūkiams.
Daugiau informacijos ir kontaktai čia.

The Child and the Folklore fondas (Bulgarija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui „In a good head, a hundred hands: Ethnic tolerance and equal opportunities for young Europeans through folklore and intercultural dialogue“
Apie projektą: Projekte bus siekiama skatinti demokratinį ir pilietinį dalyvavimą per įvairių tautybių jaunimo ir suaugusiųjų švietimo veiklas (plėtojant marginalizuotų grupių socialinės įtraukties, supratimo ir tolerancijos temas) bei tarpkultūrinį dialogą per įvairias žaidybines veiklas, grįstas Europos etninių mažumų folkloru ir tradicinėmis kultūrinėmis veiklomis.
Ieškomi partneriai: bendrojo lavinimo, meno mokyklos, neformalaus švietimo organizacijos, edukacijai pasitelkiančios meno ir kultūros veiklas.
Detalesnis projekto aprašymas ir organizacijos kontaktai čia.

Ó Cualann Cohousing aljansas (Airija) norėtų prisijungti prie bet kurios priemonės projekto ir būti partneriu jame.
Apie organizaciją: aljansas specializuojasi prieinamo gyvenamojo būsto, bendruomenių kūrimo ir jų įtraukimo bei tvarios aplinkos formavimo srityse.
Organizacijos kontaktai.

Kroatijos nevyriausybinė organizacija Platypus ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui „The Great Reset: The Future of Europe“
Organizacijos veiklos sritys: daugiausiai dirba su marginalizuotomis ir pažeidžiamomis visuomenės grupėmis - LGBTI, pabėgeliais, prieglobščio ieškančiaisias, migrantais.
Apie projektą: Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti diskusijas apie Europos ateitį po Covid-19, sustiprinti piliečių ir institucijų sąveiką ir skatinti požiūrį „iš apačios į viršų“, kad piliečiai galėtų išreikšti savo nuomonę apie ES ir paveikti politinius sprendimus.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Preili apskrities taryba (Latvija) ieko partnerių Miestų tinklų projektui
Projekto tema: visuomenės įtraukimas į kultūros paveldo išsaugojimą ir išmani Europos regionų plėtra.
Ieškomi partneriai: organizacijos ar institucijos, susijusios su kultūros paveldo savivaldybėse, miestų parkuose ir kraštovaizdžiuose problematika. Projekto metu norima pasidalinti patirtimi dirbant ar sprendžiant kutlūros paveldo klausimus skirtingais aspektais - vietos bendruomenių informavimas ir įtraukimas, paveldo išsaugojimo metodai, bendradarbiavimas su enterpreneriais ir pan.
Platesnę informaciją ir kontaktus rasite čia

Vengrijos organizacija Laterna Magica ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui
Projektas „COLORFUL EUROPE. Celebration of Minorities“ bus orientuojamas į Europos (etnines, religines, lingvistines, kultūrines) mažumas ir sieks paskatinti jų pilietiškumą bei diskusijas apie jas viešoje erdvėje.
Ieškomi partneriai: idealiausia - ne pelno organizacijos, tokios kaip pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos.
Platesnis aprašymas ir kontaktai čia.

Nacionalinis ekologijos centras SONAIRTE (Airija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Trumpai apie organizaciją: „Sonairte“ yra Airijos aplinkos apsaugos labdaros organizacija, kurią 1988 m. įsteigė aplinkosaugos aktyvistų grupė. Organizacijos vizija - būti bendruomenės centru, suteikiančiu žmonėms galimybę darniau gyventi, norint išspręsti dvejopas aplinkos krizes, su kuriomis šiuo metu susiduria pasaulis - klimato krizę ir biologinės įvairovės krizę. Organizacijoje dirba žmonės, turintys patirties įgyvendinant ES finansuotus projektus.
Dominančios temos: Idealiu atveju mus domina, kaip klimato ir biologinės įvairovės krizės veikia migraciją ir mažiau galimybių turinčias grupes.
Išsamesnį organizacijos aprašymą ir kontaktus rasite čia.

Turizmo gidų asociacija „Golden Duck“ (Lenkija) nori prisijungti prie bet kurios priemonės projektų partnerio rolėje.
Trumpai apie organizaciją: Nuo 2009 m. veikianti asociacija vykdo švietimo ir kultūrinę veiklą, skirtą Varšuvos miesto ir Lenkijos Mazovijos regiono populiarinimui bei kultūros paveldo apsaugos populiarinimui. Kasmet įgyvendindama bent dešimt įvairios tematikos projektų, organizacija norėtų plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.
Organizacijos kontaktai.

Suomijos aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų federacija ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Trumpai apie projektą: Projektu bus siekiama skatinti vyrų ir moterų, ypač vyresnio amžiaus piliečių, lygybę bei aktyvų dalyvavimą Sąjungos politikos formavimo procese, gerinti moterų užimtumo sąlygų koordinavimą, supratimą apie pensijų nelygybę ir priemones, skirtas palengvinti lyčių atotrūkį.
Plačiau apie projektą ir kontaktus rasite čia.

Flora and Fauna of North Hungary Foundation (Vengrija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Trumpai apie organizaciją: veiklos sritys - aplinkos apsauga, darnus vystymasis, aplinkos švietimas, jaunimo stovyklos; vietos ekologinio turgaus ir ūkininkų-vartotojų bendruomenės „Žaliasis krepšelis“ valdymas; 17 metų patirtis įgyvendinant vietos ir tarptautinius projektus.
Dominančios projektų sritys: ekologinio ūkininkavimo skatinimas, sąmoningas vartojimas, tvari gamyba, vietos ekonomikos skatinimas.
Kontaktus galima rasti čia.

Gdansko savivaldybės Socialinės plėtros departamentas (Lenkija) ieško partnerio Miestų tinklų projektui.
Trumpai apie projektą: projektu siekiama paskatinti diskusijas ir gerosios patirties mainais tarp ES miestų, aptariant trečiųjų šalių imigrantų integraciją. Planuojami keturi partnerių susitikimai, kurių metu renginio šeimininkai supažindintų partnerius su vietinėmis iniciatyvomis, rengtų susitikimus su NVO, gyventojais ir kt. Po kiekvieno susitikimo planuojama internetinė publikacija su susitikimo metu surinkta ir pristatyta medžiaga.
Daugiau apie organizatorių ir projektą rasite čia.