LT EN

Partnerių paieškos skelbimai rugsėjo 1 d. terminui

2020 04 30
Partneriai
Paskutiniam šių metų terminui paraiškas galima teikti Miestų partnerysčių, Miestų tinklų ir Pilietinės visuomenės projektų priemonėms. Čia rasite Europos organizacijų kvietimus prisijungti prie jų organizuojamų ar prisidėti prie jūsų rengiamo projekto.
Flora and Fauna of North Hungary Foundation (Vengrija) norėtų būti partneriu Pilietinės visuomenės projekte.
Trumpai apie organizaciją: veiklos sritys - aplinkos apsauga, darnus vystymasis, aplinkos švietimas, jaunimo stovyklos; vietos ekologinio turgaus ir ūkininkų-vartotojų bendruomenės „Žaliasis krepšelis“ valdymas; 17 metų patirtis įgyvendinant vietos ir tarptautinius projektus.
Dominančios projektų sritys: ekologinio ūkininkavimo skatinimas, sąmoningas vartojimas, tvari gamyba, vietos ekonomikos skatinimas.
Kontaktus galima rasti čia.

Gdansko savivaldybės Socialinės plėtros departamentas (Lenkija) ieško partnerio Miestų tinklų projektui.
Trumpai apie projektą: projektu siekiama paskatinti diskusijas ir gerosios patirties mainais tarp ES miestų, aptariant trečiųjų šalių imigrantų integraciją. Planuojami keturi partnerių susitikimai, kurių metu renginio šeimininkai supažindintų partnerius su vietinėmis iniciatyvomis, rengtų susitikimus su NVO, gyventojais ir kt. Po kiekvieno susitikimo planuojama internetinė publikacija su susitikimo metu surinkta ir pristatyta medžiaga.
Daugiau apie organizatorių ir projektą rasite čia.