LT EN

Programos naujienos

2014 12 03
Programa, Renginiai
Gruodžio 15 d. kviečiame į programos „Europa piliečiams“ informacinį seminarą Vilniuje
2015 kovo 2 d. yra ES programos „Europa piliečiams“ paraiškų teikimo terminas visoms programos priemonėms: Europos atminimas, Miestų partnerystė, Miestų tinklai ir Pilietinės visuomenės projektai. „Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje kviečia šiuo paraiškų teikimo terminu besidominčias ar apie programą daugiau sužinoti norinčias organizacijas į informacinį seminarą Vilniuje. Sausio mėnesį informaciniai seminarai taip pat yra numatomi Utenoje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje bei Tauragėje. (Skaityti daugiau...)
2014 12 01
Programa
Pilietinės visuomenės projektų 2014 m. atrankos rezultatai
27 projektams iš 21 Europos šalies šiemet paskirtas programos „Europa piliečiams“ finansavimas pagal priemonę Pilietinės visuomenės projektai. Šiems projektams įgyvendinti numatyta skirti 3 373 250 eurų paramą. Lietuva šiame etape taip pat dalyvauja sėkmingai - finansuotas 1 projektas, kurio pagrindinis organizatorius Kauno technologijos universitetas, o dar 7 Lietuvos organizacijos dalyvaus projektuose partnerio teisėmis. (Skaityti daugiau...)
2014 11 24
Programa
Miestų tinklų projektų 2014 m. 2-ojo etapo atrankos rezultatai
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) paskelbė priemonės Miestų tinklai 2014 metų 2-ojo etapo (paraiškos teiktos iki 2014 m. rugsėjo 1 d.) finansuojamų projektų sąrašą. Pagal šią priemonę parama yra skiriama savivaldybių ir asociacijų, kartu dirbančių bendra tema ir norinčių plėtoti miestų partnerių tinklus tam, kad bendradarbiavimas būtų tvarus ir ilgalaikis, projektams. Šiame etape agentūra EACEA gavo 140 paraiškų, iš kurių bus finansuojama 12 projektų (paskirta 1 470 000 eurų parama). (Skaityti daugiau...)
2014 11 24
Programa
Miestų partnerystės projektų 2014 m. 2-ojo etapo atrankos rezultatai
Pagal šią priemonę 2014 metų 2 etape (paraiškų teikimo terminas – 2014 m. rugsėjo 1 d.) Švietimo, vaizdo ir garso bei kultūros vykdančiajai agentūrai EACEA buvo pateiktos 249 paraiškos, iš kurių finansuota 60 projektų. (Skaityti daugiau...)
2014 11 12
Programa, Renginiai
„Europa piliečiams“ biuras kviečia į dviejų dienų praktinius mokymus apie miestų partnerystes
„Europa piliečiams“ biuras maloniai kviečia 2014 gruodžio 4 – 5 d. į mokymus „Miestų bendradarbiavimas: kaip efektyviau išnaudoti programos „Europa piliečiams" galimybes tarptautinėms veikloms“, kurie vyks Druskininkuose. Renginyje kviečiame dalyvauti savivaldybių, vietos valdžios organizacijų, bendruomenių bei pilietinių organizacijų atstovus, kurie dirba ar planuoja veiklas tarptautinio miestų bendradarbiavimo srityje ir nori pagilinti projektų valdymo žinias. (Skaityti daugiau...)
2014 11 05
Programa
Prie programos „Europa piliečiams“ 2014-2020 prisijungė Serbija ir Juodkalnija
Serbijos ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės organizacijos, miestai, savivaldybės ir vietos valdžios organizacijos nuo šiol gali lygiateisiškai dalyvauti „Europa piliečiams“ programoje kartu su 28 ES šalių narių organizacijomis. (Skaityti daugiau...)
2014 09 29
Renginiai, Programa
Kvietimas dalyvauti tarptautiniame seminare „Northern Bridge to Citizenship” Estijoje
Šiaurės šalių „Europa piliečiams” programos informacijos biurai kviečia dalyvauti tarptautiniame bendradarbiavimo seminare „Northern Bridge to Citizenship”, kuris vyks 2014 m. lapkričio 20 – 21 d. Taline, Estijoje. Registracija vyksta iki spalio 24 d. (Skaityti daugiau...)
2014 09 26
Programa
Artimiausias paraiškų teikimo terminas – 2015 m. kovo 2 d.
Iki 2015 m. kovo 2 d. paraiškas galima teikti visoms keturioms ES programos „Europa piliečiams“ priemonėms: „Europos atminimas“, „Miestų partnerystė“, „Miestų tinklai“ ir „Pilietinės visuomenės projektai“. (Skaityti daugiau...)
2014 08 08
Programa, Renginiai, Seminarų medžiaga
Seminaro „Pirmoji pagalba paskutinę minutę“ medžiaga
Tiems, kas negalėjo dalyvauti, nespėjo užsirašyti ar norėtų susipažinti vėliau - pristatome 2014 m. rugpjūčio 7 d. Europa piliečiams biuro Lietuvoje rengto seminaro paraiškas teikiančioms organizacijoms medžiagą. (Skaityti daugiau...)
2014 08 05
Programa
2014 m. Europos atminimo projektų atrankos rezultatai
Pagal šią kryptį, kuri remia projektus, svarstančius totalitarinių režimų priežastis ir pasekmes šiuolaikinei Europai arba vykdančius kitas veiklas, susijusias su lemiamais modernios Europos istorijos momentais, programą administruojanti Švietimo, vaizdo ir garso bei kultūros vykdančioji agentūra EACEA 2014 metais gavo 472 paraiškas, iš kurių bus finansuojami 33 projektai. (Skaityti daugiau...)
2014 08 05
Programa
Miestų partnerystės projektų 1-ojo etapo atrankos rezultatai
2014 metų 1 etape (paraiškų teikimo terminas – 2014 m. birželio 4 d.) pagal 1 krypties priemonę Miestų partnerystė programą administruojančiai Švietimo, vaizdo ir garso bei kultūros vykdančiajai agentūrai EACEA buvo pateikta 418 paraiškų, iš kurių finansuoti 188 projektai. (Skaityti daugiau...)
2014 08 05
Programa
Miestų tinklų projektų 1-ojo etapo atrankos rezultatai
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) paskelbė 2014 metų 1 krypties priemonės Miestų tinklai (paraiškos teiktos iki 2014 m. birželio 4 d.) finansuojamų projektų sąrašą. (Skaityti daugiau...)
2014 07 03
Programa, Renginiai
Pirmoji pagalba paskutinę minutę: seminaras rengiantiems paraiškas rugsėjo 1 dienai
Kadangi prasidėjus naujam programos įgyvendinimo periodui (2014-2020) atsirado nemažai pasikeitimų, Europa piliečiams biuras Lietuvoje kviečia šiam paraiškų teikimo terminui projektus rengiančias organizacijas į seminarą, kuris vyks rugpjūčio 7 d. nuo 13:00 Vilniuje. (Skaityti daugiau...)
2014 07 01
Programa
Artimiausias paraiškų teikimo terminas - rugsėjo 1 d.
Primename, jog ES programoje „Europa piliečiams“ iki 2014 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti visoms trims 2 krypties „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ priemonėms: priemonei „Miestų partnerystės“, priemonei „Miestų tinklai“ ir priemonei „Pilietinės visuomenės projektai“. (Skaityti daugiau...)
2014 06 16
Programa
Paskelbti „Europa piliečiams“ programos struktūrinės paramos rezultatai
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA) paskelbė pirmuosius 2014 m. paramos skyrimo rezultatus. Kvietimas teikti paraiškas veiklos dotacijoms gauti buvo skirtas Europos viešosios politikos mokslinių tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms) ir pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygiu. (Skaityti daugiau...)