LT EN

Artimiausias paraiškų teikimo terminas – 2015 m. kovo 2 d.

2015 01 26
Programa
Iki 2015 m. kovo 2 d. (12 val. vidurdienio Briuselio laiku) paraiškas galima teikti visoms keturioms ES programos „Europa piliečiams“ priemonėms:

1 kryptis. Europos atminimas – projektai prasidedantys tarp 2015 rugpjūčio 1 d. ir 2016 sausio 31 d.
2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas:
Miestų partnerystė – projektai, kurių renginys įgyvendinamas tarp 2015 gegužės 1 d. ir 2016 kovo 31 d.
Miestų tinklai - projektai prasidedantys tarp 2015 liepos 1 d. ir 2015 gruodžio 31 d.
Pilietinės visuomenės projektai – prasidedantys tarp 2015 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 sausio 31 d.

2015-ųjų metais prioritetai bus teikiami: 1 krypties „Europos atminimas“ projektams, susijusiems su 70-osiomis Antrojo pasaulinio karo baigties metinėmis bei šio karo padariniais tolimesnei Europos istorijai; 2 krypties „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ projektams, kurie aptaria Europos ateitį. Daugiau informacijos apie metinius prioritetus rasite šio puslapio skiltyje Programa „Europa piliečiams“ >> Metiniai prioritetai. Išsamesnę informaciją apie kiekvieną priemonę galite rasti šio puslapio skiltyje Programa „Europa piliečiams“ >> Apie programą.