LT EN

Artimiausias paraiškų teikimo terminas – 2015 m. kovo 2 d.

2014 09 26
Programa
Iki 2015 m. kovo 2 d. paraiškas galima teikti visoms keturioms ES programos „Europa piliečiams“ priemonėms:

1 kryptis. Europos atminimas – projektai prasidedantys tarp 2015 rugpjūčio 1 d. ir 2016 sausio 31 d.
2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas:
Miestų partnerystė – projektai, kurio renginys įgyvendinamas tarp 2015 liepos 1 d. ir 2016 kovo 31 d.
Miestų tinklai - projektai prasidedantys tarp 2015 liepos 1 d. ir 2015 gruodžio 31 d.
Pilietinės visuomenės projektai – prasidedantys tarp 2015 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 sausio 31 d.

Nors oficialiai 2015-ųjų metiniai prioritetai dar nėra paskelbti, bet planuojama, jog 1 krypties prioritetas bus siejamas su Antrojo pasaulinio karo pabaigos 70-mečio jubiliejumi, o 2 krypties – su diskusijomis apie Europos Sąjungos ateitį.
Išsamesnę informaciją apie kiekvieną priemonę galite rasti šio puslapio skiltyje Apie programą.