LT EN

Partnerių paieška 2019 m. rugsėjo 2 d. paraiškų teikimo terminui

2019 08 19
Partneriai
Sarajevo ekonominio regiono plėtros agentūra (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Bosnija ir Hercegovina) ieško partnerių Miestų partnerystės ar Miestų tinklų projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Veiklos sritys: regioninės plėtros skatinimas ir plėtra, švietimas, verslo sąlygų ir infrastruktūros gerinimas, įvairių sektorių gebėjimų ugdymas, informacinės paslaugos užsienio investuotojams, tarpregioninių ir tarptautinių projektų įgyvendinimas.
Organizacijos kontaktus rasite čia, o platesnį veiklų sričių aprašymą čia.

Europos viešosios politikos institutas (Instituto Europeo de Politicas Publicas, Ispanija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto temos: Europos ateitis ir euroskepticizmo rizikos, tarpkultūrinio dialogo ir tarpusavio supratimo skatinimas, kova prieš fanatizmą ir imigrantų bei mažumų stigmatizavimą.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Djurdjevac miesto savivaldybė (Kroatija) ieško partnerių Miestų partnerystės ar Miestų tinklų projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Partnerių laukiama iki: 2019 m. rugpjūčio 26 d.
Projekto temos: tvarus turizmas, socialinė įtrauktis ir socialinė gerovė, viešojo sektoriaus paslaugos, tvari kaimo vietovių plėtra ir gyventojų pritraukimas į regionus, sporto ir laisvalaikio renginiai, bendruomenių įgalinimas, tarpkultūrinis bendradarbiavimas.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares (ADSCCL, Penkių apskričių socialinės ir kultūrinės plėtros asociacija, Portugalija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto temos: tvari regionų plėtra ir poveikis visuomenei Europoje, pažeidžiamų grupių įtraukimas į darbo rinką, socialinės atskirties mažinimas, bendruomenių dalyvavimas politikos formavime atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių šalių patirtis.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Mental Health Association from Molina and Comarca (Ispanija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: Understanding ways of life of inmates and ex-prisoners with mental health problems in and out of penitentiary.
Projekto temos: psichinės sveikatos sutrikimų turinčių kalinių ir į laisvę išėjusių kalinių integracija, kūrybinių sprendimų paieškos siekant pagerinti šių žmonių teises, gyvenimą ir pareigas, visuomenės švietimas.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Ghiroda miesto savivaldybė (Rumunija) ieško partnerių Miestų partnerystės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto temos: tarpkultūrinis bendradarbiavimas tarp savivaldybių, kalbų, kultūrų, vietinės politikos įvairovė, švietimo ir kultūriniai renginiai.
Projekte kviečiamos dalyvauti: vietinės valdžios įstaigos, pilietinės visuomenės organizacijos, tyrimų institutai.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

MTÜ Kuressaare Edukontor (Estija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: Lankstus darbas
Projekto temos: lankstus darbas ES, darbo santykių raida, kaip darbas priklauso nuo aplinkos, gerosios praktikos
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

1001 Schakels (Belgija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: Local mentorship in higher education and first work experience for youngsters with a migrant background in a European context
Projekto temos: mentorystė, jaunų migrantų integracija, švietimas
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Folkuniversitetet Syd (Švedija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: Citizens fighting Climate Change
Projekto temos: klimato kaita, piliečių susivienijimas, gerosios praktikos, aplinkosaugos politika ES mastu
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Riebini plėtros asociacija (Latvija) nori būti partneriu Miestų partnerystės ar Miestų tinklų projektuose.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Veiklos srytys: turiningas laisvalaikis vaikams ir jaunimui, socialinės ir kultūrinės atskirties mažinimas, kultūros paveldo išsaugojimas, aplinkosauga
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Varnos vadybos universitetas (Bulgarija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: “MOV#EU#ON”
Projekto temos: jaunimo įtraukimas, Europos ateitis, tvarios visuomenės iššūkiai
Organizacija ieško partnerių, kurie jau turi patirties vykdant Europa piliečiams projektus. Jeigu susidomėjote projektu, iki liepos 21 d. užpildykite Partnerio anketą ir persiųskite Varnos vadybos universitetui. Partnerio anketą rasite čia.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Carlow County Development Partnership (Airija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: Project for Active Citizenship for the Environment and Sustainability (PACES)
Projekto temos: kaimo bendruomenių įtraukimas į Europos Sąjungos politikos formavimo procesus, kaimo vietovių edukacija apie ES, ES vertybių puoselėjimas
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Associação de Defesa Património de Mértola (Portugalija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: For a European media literacy: fighting Fake News and mision-formation
Projekto temos: medijų raštingumas ES lygmeniu, kova su dezinformacija ir netikromis naujienomis, demokratijos stiprinimas
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Roze Woensdag (Olandija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: Rainbowdays
Projekto temos: sąmoningumo kelimas apie ir tarp LGBT bendruomenės, LGBT istorija ES, LGBT teisės, viešų renginių organizavimas
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Release Prison Partnership (Airija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto pavadinimas: Understanding the causes of poor employment opportunities for ex-prisoners
Projekto temos: buvusių nuteistųjų įtraukimas, įdarbinimo galimybės, stereotipų apie nuteistuosius ir jų stigmatizacijos mažinimas
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima (Portugalija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto temos: holistinis pilietiškumo ugdymas mokyklose, jaunimo įtraukimas į vietinių bendruomenių veiklą, solidarumo skatinimas.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Galway Simon Community (Airija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Projekto temos: paslaugų skurdžiausiems piliečiams sistemos gerinimas, tolerancijos benamiams ir skurdą patirinčioms šeimoms skatinimas, profesionalus tinklas organizacijų, dirbančių su skurdą patirinčiais ar ties skurdo riba gyvenančiais asmenimis
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.