LT EN

Naujienos ir renginiai

Visos
2013 08 01
Projektai
„Piliečio kelias“: Europos Sąjungos piliečių teisių sklaida ir taikymas (remiantis ES Pagrindinių teisių chartija)
Pagrindinis šio projekto tikslas yra skleisti informaciją apie Europos Sąjungos pilietybę, piliečių teises, pristatyti jas aprašančias sutartis ir chartijas. Taip pat siekiama paskatinti jaunus žmones ir jų aplinką domėtis šiais klausimais. (Skaityti daugiau...)
2013 12 03
Projektai
„Viena Europa – viena šeima“ / „One Europe – One Family“
Bendradarbiaujantys miestai kiekvienais metais į pagrindinę miesto šventę kviečia atvykti savo partnerių atstovus iš savivaldybių. 2014 metai buvo paskelbti šeimos metais, tad visus projekto renginius nuspręsta sieti su viena apjungiančia tema – šeima: skirtingų šalių bendruomenės, kurias sieja priklausymo tai pačiai Europos šeimai jausmas. Projektu buvo siekiama stiprinti susigiminiavusių miestų ryšius, skatinti bendradarbiavimą, į veiklas įtraukti kuo įvairesnes visuomenės grupes, prisidėti prie jau buvusių iniciatyvų skatinimo. (Skaityti daugiau...)
2012 12 09
Projektai
„Panerių lopšinė“ / „Ponar Lullaby“
Projekto metu 400 dalyvių iš 12 Europos Sąjungos šalių turėjo galimybę dalyvauti viename iš 8 renginių, vykusių tarp 2013 m. gruodžio 9 d. ir 2013 balandžio 21 d., ir patirti vieną tipinę Vilniaus geto gyventojo dieną: nuo istorinės paskaitos, vizito sinagogoje, košerinio maisto ragavimo, jidiš kalbos pamokos, Klezmer muzikos koncerto, iki žydų slėptuvės „malinos” lankymo. (Skaityti daugiau...)
2013 05 17
Projektai
„Istorijos pamokos ateities kartoms“
Šėtos gimnazijos rengiamas projektas siūlė galimybę mokytojams, Šėtos bendruomenei, aplinkinių mokyklų pedagogams ir socialiniams partneriams iš ES šalių mokyklų aptarti praėjusio amžiaus stalinizmo nusikaltimus. (Skaityti daugiau...)
2012 12 09
Projektai
„Susitikime prisiminti: Baltijos šalys – pavergtos seserys“ / „Meeting in Commemoration: Baltic States – Repressed sisters“
Projektu siekiama suteikti kūrybišką erdvę susitikimui tarp jaunimo ir masines stalinizmo deportacijas išgyvenusių žmonių iš Latvijos ir Lietuvos – dviejų naujų ES šalių, kuriose žmonės vis dar atsimena nežmoniškus stalinizmo režimo veiksmus. (Skaityti daugiau...)