LT EN

Partnerių paieška 2020 m. vasario 4 d. paraiškų teikimo terminui

2020 01 15
Partneriai
Beta Media Center (Serbija) norėtų prisijungti partnerio teisėmis prie bet kurios priemonės projektų.
Beta Media Center yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas yra pilietinio sektoriaus ir demokratinių vertybių stiprinimas Serbijoje ir regione. Centras savo tikslų siekia įgyvendindamas įvairių formatų projektus, skirtus lygių galimybių visuomenės augimui ir yra įgyvendinęs 38 iniciatyvas, bendradarbiaujant su ES, Atviros visuomenės fondais, USAID, UNDP, IREX, Vokietijos, Prancūzijos, JAV ir Šveicarijos ambasadomis bei kitomis organizacijomis.
Platesnį organizacijos aprašymą, kontaktus ir informaciją, kuo galėtų prisidėti prie projekto būdami partneriais, galite rasti čia.

Foreground Foundation (Bulgarija) ieško partnerių Europos atminimo projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2020 m. vasario 4 d.
Trumpai apie projektą: projekte ketinama pasitelkus naujų formų tyrimus analizuoti žmogaus prigimties bruožus, kurie galėjo sudaryti pagrindą totalitarizmų iškilimui, bei atvejus, kai buvo išlaikytas žmogaus orumas. Taip pat ketinama analizuoti totalitarinių režimų įtaką šiuolaikinei Europos visuomenei pasitelkiant meninės raiškos priemones.
Daugiau Informacijos ir kontaktus rasite čia.

Holocaust Education Trust Ireland (Airija) ieško partnerių tęstiniam Europos atminimo projektui "The Crocus Project".
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2020 m. vasario 4 d.
Trumpai apie projektą: "Krokų projektas" yra airių iniciatyva, kurios metu vyresniems nei 11 metų vaikams ir jaunimui pasiūloma sodinti kroksų gėlių svogūnėlius taip įamžinant 1,5 milijono Holokausto pražudytų ir tūkstančių kitų nacių režimo paveiktų vaikų atminimą. Ši akcija naudojama kaip būdas jauniems žmonėms pristatyti Holokausto temą bei įtraukti juos į diskusiją apie rasizmo ir diskriminacijos keliamus pavojus.
Ieškomi partneriai: NVO dirbančios su mokyklomis.
Platesnį projekto aprašymą ir organizatorių kontaktus rasite čia.

Kresy-Siberia Foundation (Lenkija) norėtų prisijungti ir būti partneriu Europos atminimo projekte.
Projekto paraiškos teikimo terminas: 2020 m. vasario 3 d.
Trumpai apie organizaciją: Fondo veiklos laukas siejamas su Lenkijos piliečių padėtimi okupacijų metu ir Antrojo pasaulinio karo nulemtomis tremtimis bei gyvenimą svetur priverstinai išvykus iš gyvenamosios teritorijos. Fondo tikslai - įkvėpti, skatinti ir remti pasaulinius tyrimus, vykdyti atminimo įamžinimo veiklas.
Platesnį organizacijos aprašymą ir kontaktus rasite čia

Umbrijos regiono nacionalinė vartotojų asociacija Unione Nazionale Consumatori Umbria (Italija) norėtų būti partneriais bet kurios priemonės projektuose.
Trumpai apie organizaciją: pagrindinis organizacijos tikslas yra piliečių atstovavimas ir vartotojų teisių gynimas rengiant ir siūlant įstatymų pakeitimus, suteikiant vartotojams pagalbą, didinant visuomenės informuotumą ir rengiant mokymus vartotojų teisių srityje. Organizacija yra Europos Sąjungos ir tarptautinių vartotojų teisių tinklų narė, daugiausiai dirbanti su vietos savivaldos bei švietimo institucijomis, turinti nemažą tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtį. Organizacija gali prisijungti prie plėtojamų Europos projektų ir pasiūlyti pasidalinti savo patirtimi bei įgūdžiais.
Daugiau informacijos apie organizaciją ir kontaktai čia.

Asociacija Grup Artistic Furlan (Italija) ieško partnerių Europos atminimo projektui "Human Rights in the History"
Trumpai apie projektą: asociacija nori atrasti, išstudijuoti, atnaujinti ir iliustruoti tautų ir žmogaus teisių istorijas, kurios šiandien iškilmingai skelbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Projektu norima apmąstyti praeitį, kai Europoje piliečių tarpe buvo paplitusios išankstinės nuostatos, diskriminacija ir orumo bei laisvės pažeidimai, vykdanti tarpdisciplinines veiklas.
Ieškomi partneriai: vietos valdžios institucijos, savivaldybės, istorijos tyrimų centrai, menininkų grupės, teatrai, turizmo asociacijos, universitetai, muziejai, pelno nesiekiančios asociacijos, mokyklos ir kt.
Platesnis projekto aprašymas ir kontaktai čia.

Teritorinio bendradarbiavimo grupė Muraba EGTC (Vengrija) ieško partnerių Europos atminimo projektui
Projekto veiklų laikotarpis: 2020 ruduo – 2022 pavasaris
Trumpai apie projektą: projektas skirtas paminėti aukas, nukentėjusias nuo XX amžiaus totalitarinių režimų, ir sukurti metodiką, padedančią suprasti aukų patirtis XXI amžiaus žmogui. Projektas taip pat žvelgia į pasienio zonų gyvenimą šaltojo karo metu, miestus ar regionus, atskirtus nuo užsienio kaimynų, taip pat nuo likusios savo šalies, ir analizuoja šio ypatingo žmonių artumo padarinius mąstysenai.
Ieškomi partneriai: įvairios nepelno organizacijos, labiausiai - dirbančios su jaunimu ar tyrimų srityse.
Daugiau apie projektą ir kontaktai čia.

Riebini savivaldybė (Latvija) norėtų būti partneriu Miestų partnerystės ar Miestų tinklų projekte
Latvijos pietryčiuose esanti Riebini savivaldybė, kurioje gyvena virš 5000 gyventojų, prisijungtų prie projekto žemės ūkio, kultūros, muzikos, tradicinių amatų ir sporto, o ypač jaunimo veiklos ir pilietinio dalyvavimo temomis.
Plačiau apie savivaldybę ir kontaktai čia.