LT EN

Partnerių paieška 2018 m. kovo 1 d. paraiškų teikimo terminui

2018 01 31
Partneriai
Rebini savivaldybė (Latvija) ieško partnerių Miestų partnerystės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.
Organizacijos planuojamo projekto temos: ūkininkystė, kultūra, muzika, tradicijos,
sportas, įtraukiant jaunimą, ir skatinant jų pilietiškumą.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.


La Palma de Condado savivaldybė (Ispanija) ieško partnerių Miestų tinklų priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.

Organizacijos planuojamo projekto pavadinimas: Network of European Sustainable Taste Cities (NESTCI).
Pagrindiniai projekto tikslai:
- skatinti vietinių, nacionalinių ir tarptautinių interesantų diskusijas apie atitinkamos maisto pramonės politikos kūrimą ;
- inicijuoti mokslinius tyrimus darnaus maisto pramonės vystymosi srityje;
- skatinti turizmą, pagrįstą vietinio maisto produkcija;
- įtakoti Europos Sąjungos politiką maisto gamybos atžvilgiu.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.


eCIVIS (Ispanija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.
Organizacijos planuojamo projekto temos: euroskepticizmas ir Europos kultūros paveldo metai.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
SPES Future Academy (Austrija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.
Organizacijos planuojamo projekto pavadinimas: Citizens Coop.
Pagrindinis projekto tikslas: motyvuoti ir palaikyti piliečius prisiimti atsakomybę už pilietinės visuomenės raidą, kuriant pilietines bendruomenes.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
Dagda savivaldybė (Latvija) ieško partnerių Miestų partnerystės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.
Organizacijos planuojamo projekto temos: menai ir kultūra, švietimas, jaunimas, sportas ir laisvalaikis, aplinka ir ekologija.
Savivaldybė yra atvira ir kitoms projektos idėjoms.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE (Prancūzija) ieško partnerių Miestų tinklų priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.

Organizacijos planuojamo projekto tikslai:
- skatinti ilgalaikį bendradarbiavimą lyčių lygybės srityje;
- skatinti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp viešųjų įstaigų, švietimo organizacijų, ne pelno organizacijų;
- sukurti tarybų, miestų ir miestelių tinklą, rengti konferencijas, skirtas lyčių lygybės temoms aptarti.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
TASC (Airija) ieško partnerių PIlietinės visuomenės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.
Organizacijos planuojamo projekto temos: nelygybė, tarpkultūrinis dialogas, integracija, solidarumas.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Claremorris Community Radio (Airija) ieško partnerių PIlietinės visuomenės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.

Organizacijos planuojamo projekto tikslas:
- tirti migracijos poveikį imigrantų ir priimančiosios visuomenės bendruomenėms.
- skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų visuomenės grupių;
- puoselėti kultūrų įvairovę.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
Age Action (Airija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės priemonės projektui.


Organizacijos planuojamo projekto tikslas:
- skatinti integraciją kaip vyresnio amžiaus migrantų ir priimančiosios visuomenės;
- skatinti pilietinį dalyvavimą ir įsitraukimą;
- sukurti metodinę medžiagą, skirtą darbo su vyresnio amžiaus imigrantų integracija srityje.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
Mihai VIteazu bendruomenė (Rumunija) ieško partnerių Miestų partnerystės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.
Organizacijos planuojamo projekto temos: menai ir kultūra, švietimas, jaunimo įtraukimas, darnus vystymasis, sportas ir lasivalaikis, istorija ir paveldas, aplinkosauga ir ekologija.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

European Centre for Economic and Policy Analysis and Affairs (Belgija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.

Organizacijos planuojamo projekto tikslas:
- dalintis gerąja praktika migrantų integracijos srityje;
- skatinti piliečių įsitraukimą į ES politikos formavimą ;
- ugdyti pilietiškumą ir demokratines vertybes;
- puoselėti teigiamą priimančiosios ir migrantų bendruomenės dialogą.

Organizacija ieško partnerių, dirbančių viešųjų ryšių, medijų, žiniasklaidos srityse.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
Shuman savivaldybė (Bulgarija) ieško partnerių Miestų partnerystės priemonės projektui.
Projekto paraiškos teikimo terminas 2018 m. kovo 1 d.
Organizacijos planuojamo projekto tema: Europos kultūros paveldo metai.
Organizacija mielai taptų partneriu kituose Miestų tinklų priemonės projektuose, kultūros paveldo, jaunimo įtraukimo srityje.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.
IDEAS Institute (Airija) nori būti partneriu Europa piliečiams projektuose,
kurių tikslas yra mažinti imigrantų stigmatizavimą ir skatinti jų integraciją.
Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.