LT EN

Vokietijos fondas EVZ kviečia teikti paraiškas atminties projektams

2020 05 15
Paramos galimybės
EVZ fondas (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“, Vokietija) remia vietiniu ir regioniniu mastu veikiančias Vidurio ir Rytų Europos istorijos iniciatyvas bei projektus, skirtus iš naujo apsvarstyti ir prisiminti Nacizmo režimo ir Antrojo pasaulinio karo laikotarpius. Greta vietinio istorinio konteksto apatarimo, šiuose projektuose taip pat gali būti įtrauktos dabartinės diskusijos apie atminimo kultūras ir jų poveikį.

Projektų tematika. Priklausomai nuo šalies ar regiono, projektuose gali būti kalbama apie nacionalsocialistinius praeities laikotarpius, priverstinius darbus, Holokaustą, Romų genocidą, įvairių persekiojamų grupių atminimą, įskaitant sąsajas su dabartinėmis priešiškumo formomis, nukreiptomis į tam tikras visuomenės grupes.

Veiklų pobūdis. Projekto veiklos nėra apibrėžiamos, tai gali būti podcast'ai, grafinės novelės, teatro pasirodymai, parodos, muzikos kūriniai ir kitos meno formos, renginiai, dirbtuvės, vasaros mokyklos ir kt. Pasirinktas formatas turėtų atitikti projekto tikslus ir prisidėti formuojant vietos atminimo kultūrą. Neremiamos veiklos: tyrimai, filmai, publikacijos, interviu su režimų aukomis, statybos ar renovacijos, pelno siekiantys projektai.

Kas gali teikti paraišką? Ne pelno organizacijos: NVO, asociacijos, memorialinės vietos, istorinių vietų rėmėjų asociacijos, tarptautiniai susitikimų centrai, muziejai, vietos istorijos iniciatyvos, vietos paveldo draugijos, regioniniai muziejai, bibliotekos, universitetai, mokyklos. Paraiškas gali teikti Europos organizacijos, ypatingai iš Centrinės ir Rytų Europos.

Kalendorius ir paramos skyrimas. Remiami projektai bus atrinkti dviem etapais internetu. Iki 2020 m. liepos 15 d. reikia pateikti projekto idėjos aprašymą, užpildant elektroninę formą (žr. nuorodas prisegtuose dokumentuose). Didžiausia prašoma paramos suma projektui – 60 000 eur. Projektai gali prasidėti ne anksčiau kaip 2020 m. gruodžio 1 d. ir tęstis iki 24 mėn. Jei jūsų siūloma idėja bus atrinkta, tuomet rugsėjo 14 d. bus rengiamas virtualus konsultacinis susitikimas, o detalesnę paraišką reikės pateikti iki spalio 1 d.

Išsamią kvietimo teikti paraiškas informaciją rasite čia: anglų kalba arba vokiečių kalba, taip pat EVZ fondo tinklalapyje.