LT EN

Vengrijos fondas ieško partnerių projektams, įtraukiantiems mažiau galimybių turinčius vaikus

2014 03 10
Partneriai
Visos kryptys ir priemonės. Skelbimas galioja neribotą laiką.

2008 metais Vengrijoje įkurto „Messzehangzo” fondo tikslas – sukurti palankias sąlygas mažiau galimybių turintiems jauniesiems talentams atsiskleisti. Fondas siūlo nemokamą, papildomą ir kompleksinę programą jauniesiems talentams paremti. Kiekvienais metais yra organizuojamos muzikos ir sporto srities stovyklos, kuriose dalyvauja 200 jaunųjų talentų, bei jų tėvai, kuriems pristatoma įvairiapusė metodinė, psichologinė ir praktinė parama auginant mažiau galimybių turinčius vaikus. Fondas ieško panašioje srityje dirbančių organizacijų projektams, kuriuos ketina teikti ne tik „Europa piliečiams“ bet ir kitoms ES programoms. Daugiau informacijos ir kontaktus rasite čia.