LT EN

URM kviečia NVO ir socialinius partnerius prisidėti prie renginių Lietuvos narystės ES 10-mečiui

2014 03 06
Paramos galimybės
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) kviečia visas pilietiškai aktyvias nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius prisidėti prie Lietuvos narystės ES 10-mečio paminėjimo ir viešinimo: stiprinti Lietuvos gyventojų įsitraukimą į Lietuvos ES politikos formavimą, didinti Lietuvos pasiekimų ES žinomumą, inicijuoti diskusijas visuomenei aktualiais ir rūpimais ES darbotvarkės klausimais, įtraukti į dialogą valstybės institucijas ir užsienio partnerius, skatinti dialogą dėl Lietuvos Europos politikos vizijos.
Norime informuoti, kad yra paskelbtas kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams teikti pasiūlymus dėl renginių, susijusių su Lietuvos narystės ES 10-mečiu. Šis kvietimas skelbiamas, siekiant sudaryti Lietuvos narystės ES 10-mečio renginių, kuriuos organizuojant galėtų prisidėti URM, sąrašą.
Užpildytos paraiškų formos kartu su pagrindžiančiais dokumentais turi būti pateiktos Užsienio reikalų ministerijos Pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai departamentui (J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius, Lietuva) ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 21 dienos.
Gares pareiškėjams, paraiškos formą ir daugiau informacijos apie kvietimą teiki paraiškas rasite URM tinklalapyje.