LT EN

Prancūzijos pilietinės visuomenės organizacija Graine d’Europe ieško partnerių miestų tinklų projektui “My European City”

2014 03 10
Partneriai
Miestų tinklai. Skelbimas galioja iki 2014 m. birželio 4 d.

Projektas „My European City“ gimė 2010 metais, kuomet, gavus ES paramą pagal „Europa piliečiams“ programą, bendradarbiavimo veikloms susibūrė Prancūzijos, Italijos, Rumunijos ir Lenkijos miestai. Projekto pagrindinis tikslas yra pilietiškumo skatinimas per kultūros paveldo pažinimą. Projekto metu tinklo nariai turi galimybę pasidalinti gerąja patirtimi ir įtraukti į diskusijas pilietinę visuomenę, vietos valdžios organizacijas bei privačias struktūras, o vietai aktualias temas ir problemas spręsti Europos mastu. Šiais metais projektą koordinuojanti organizacija Graine d‘Europe ketina plėsti miestų tinklą ir ieško partnerių Rytų Europos, Baltijos regiono ir Skandinavijos šalyse. Ieškomi partneriai galėtų būti savivaldybės ar kitos savivaldos organizacijos, NVO atstovaujančios vietos valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijos. Išsamensnę informaciją apie reikalavimus partneriams rasite čia, o apie projektą ir miestų tinklą čia.