LT EN

Pilietinės visuomenės projektas „Media for Citizens Story Lab“

2021 02 15
Projektai
Projekto pavadinimas: Media for Citizens Story Lab (Istorijų laboratorija „Žiniasklaida piliečiams“)
Organizatorius: VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas
Kiti partneriai: ICNM Internationales Centrum fur Neue Medien Verein (Austrija), Stampmedia VZW (Belgija), Babel International Association (Prancūzija), Mladiinfo Montenegro (Juodkalnija), Europsky Dialog (Slovakija)
Finansuotas: 2020 m.
Paramos suma: 148 680 eur

Šiuolaikinė žiniasklaida, ypač naujienų sektorius, susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais. Joje vis daugėja melagingos informacijos, turinio iškraipymo, politikų, ypač populistų, skleidžiamos dezinformacijos ir neapykantos kurstymo. Ne mažiau aktuali problema yra tokių žiniasklaidos priemonių iškilimas, kurios manipuliuoja informacija, nesilaiko profesinių standartų ir neatsižvelgia į savo auditorijos interesus. Todėl visuomenės pasitikėjimas žiniasklaida mažėja. Tačiau yra ir teigiamų pavyzdžių, kai laikraščiai, žiniasklaidos priemonės ir kitos organizacijos investuoja į gero santykio su auditorija kūrimą.

Istorijų laboratorija „Žiniasklaida piliečiams“ (Media for Citizens Story Lab) sukvies šių gerųjų pavyzdžių atstovus, kitus žiniasklaidos kūrėjus ir auditoriją iš Lietuvos, Slovakijos, Austrijos, Belgijos, Prancūzijos ir Juodkalnijos kartu imtis veiksmų tam, kad keistųsi neigiamos žiniasklaidos tendencijos, kad būtų atgautas piliečių pasitikėjimas ir galiausiai, kad būtų atsakyta į įvairius visuomenėje kylančius iššūkius bei pasiūlyti sprendimo būdai jiems spręsti. Projekto partneriai naudos pilietinės, įtraukiosios ir sprendimų žurnalistikos metodus siekdami:
- įgalinti profesionalius ir pilietinės žiniasklaidos kūrėjus bendrauti su savo auditorija ir kartu tiksliai ir atsakingai nušviesti socialiai svarbias temas ir galimus sprendimus;
- skatinti auditorijos įtraukimą į žiniasklaidos turinio kūrimą ir diskutuoti aktualiomis temomis su žurnalistais, žiniasklaidos atstovais, ekspertais ir politikos formuotojais;
- pateikti Europos visuomenės iššūkių sprendimų pasiūlymus;
- sukurti ir palaikyti tinklą, skirtą piliečių ir įtraukiosios žurnalistikos veiklai sustiprinti Europoje.

Visa tai bus įgyvendinta per strateginį susitikimą, gebėjimų ugdymo mokymus „Nauja kibirkštis žurnalistikai“ (New Spark to Journalism), seminarą „Žurnalistika šalia“ (Journalism Next Door), viešas diskusijas „Pasidalink savo idėja: kurk pokyčius“ (Share Your Idea: Create a Change) ir baigiamąją konferenciją - renginius, kuriuose dalyvaus 351 tiesioginiai dalyviai. Projekto komanda mentorystės būdu seminarų ir mokymų dalyviams teiks tęstinę pagalbą ir palaikymą. „Ateities istorijų laboratorijos“ (Future Story Lab) platforma bus naudojama ryšiams užmegzti, palaikyti ir sukurtam turiniui bei pasiūlymams skelbti.