LT EN

Pilietinės visuomenės priemonės projektas: "Voice4migrants"

2017 07 08
Projektai
Projekto pavadinimas: Voice4migrants
Projekto vadovas: Nacionalinis socialinės integracijos institutas
Partneriai: Arci Comitato Territoriale Di Catania (Italija), Associazione Trepuntozero (Italija), European Youth Press-network Of Young Media Makers Ev (Vokietija), S.o.s. Racismo Gipuzkoa Asociacion (Ispanija)
Finansuotas pagal: 2 krypties priemonę ,,Pilietinės visuomenės projektai"
Finansavimo metai: 2017
Paramos dydis: 147.500 eurų

Projekto tikslai:
- Užmegzti dialogą tarp posovietinių šalių ir labiausiai pažeidžiamų šalių t.y. šalių, kuriose migracija ir prieglobsčio prašytojų klausimas yra aktualus (Vengrija, Graikija, Italija);
- Suteikti Europos piliečiams ir migrantams galimybę aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kampaniją, skirtą propaguoti naratyvus, kuriais siekiama sumažinti migrantų ir pabėgėlių stigmatizavimą;
- Sumažinti neapykantos kurstymo apraiškas tarp politikų ir žiniasklaidoje, taip pat įgyvendinti novatoriškus metodus, siekiant didinti informuotumą apie neapykantos kurstymo pasekmes ir galimas jos įveikimo strategijas;
- Ugdyti kritinį mąstymą ir tarpusavio supratimą taip Europos pilietinės visuomenės bendruomenės narių.

Veiklos:
Siekiant pasiekti išsikeltus tikslus, partnerių šalyse bus organizuojami atviros visuomenei kūrybinė dirbtuvės: 'Voice4Migrants'. Dirbtuvės apims daugybę veiklos sričių ir taikys novatoriškus metodus: "Gyvoji biblioteka", (ne) stereotipinių antraščių parodos, žurnalistikos eksperimentai, situaciniai testai, mokymai žurnalistams, naujienų plakatai, Graffiti ir meno pasirodymai bei diskusijos "Mūsų šalis yra ES šalis: kaina ir solidarumo ribos".

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
Tinklalapyje: www.zmogui.lt