LT EN

Pilietinės visuomenės priemonės projektas: „Piliečio kelias istorijos veidrodyje" / "The Road of the Citizen in the Mirror of History"

2016 07 08
Projektai
Projektas: ,,Piliečio kelias istorijos veidrodyje" / "The Road of the Citizen in the Mirror of History"
Organizatorius: Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“
Partneriai: INSIGNARE - Associacao de Ensino e Formacao – Portugalija; Opstina Herceg-Novi – Juodkalnija; Kauno Milikonių pagrindinė mokykla – Lietuva; MIRE Magyar Identitasert Regionalis Egyesulet – Vengrija; Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla - Lietuva.
Finansuotas pagal: 2 krypties priemonę ,,Pilietinės visuomenės projektai"
Finansavimo metai: 2016
Paramos dydis: 117.750 eurų

Projekto tikslas:
Projekto tikslas – skatinti dialogą tarp skirtingų kartų, siekiant atskleisti teisių ir laisvių, kurias užtikrina ES, svarbą; palyginti gyvenimą ES ir ankstesnėse represinėse sistemose; padrąsinti piliečius aiškiau įsisąmoninti ES užtikrinamas teises ir laisves, jas skleisti ir ginti.

Projekto aprašymas:
Projekte dalyvaus šalys, praeityje patyrusios totalitarinius represinius režimus (Sovietų sąjunga, Jugoslavija, kiti režimai). Neretai pamirštama, kad dar prieš kelis dešimtmečius pagrindinių žmogaus teisių daug kur buvo nepaisoma, už kitokį mąstymą baudžiama, moraliniai standartai buvo pateikiami kaip įstatymai, o kitoks elgesys baudžiamas. Kadangi dabar šios teisės lyg ir savaime suprantamos, neretai pamirštama, kokios jos vertingos. Šiame projekte jauni žmonės kalbins vyresnius, sužinos istorijas apie jų žmogaus teisių pažeidimo patirtis ankstesnėse represinėse sistemose, apklaus ekspertus, kurie paaiškins, kaip šias teises šiuo metu užtikrina ir gina ES, su bendraamžiais bandys įsivardinti, kaip jų gyvenimas pasikeistų šių teisių netekus. Filmuotos istorijos iš visų dalyvaujančių šalių bus surinktos į vientisą medžiagą, kuri bus pristatyta visose dalyvaujančiose šalyse, viešuose renginiuose. Kartu publikai bus pristatomas Forumo teatro vaidinimas (šio metodo visi dalyviai mokysis pirmojo susitikimo metu), kuris itin skatina aktyvias diskusijas ir emocinį įsitraukimą. Šiuo būdu renginių metu bus kalbama apie praeitį (senų / vyresnių žmonių istorijos), dabartį (ekspertų komentarai apie ES užtikrinamas teises ir laisves) bei ateitį (jaunų žmonių projekcijos į ateitį (kas būtų šių teisių ir laisvių netekus) bei aktyvios diskusijos apie bendrus Europos šalių tikslus ir siekiamybes Forumo teatro spektaklio metu).

Laukiami projekto rezultatai:
Pagrindiniai projekto dalyviai išmoks naujo metodo – Forumo teatro – kuris labai sėkmingai naudojamas kalbant apie įvairias socialines problemas. Bus sumontuota vaizdo medžiaga, besiremianti visų dalyvaujančių šalių patirtimi, ji bus naudojama ir projekto tęstinumo metu. Išmoktus metodus ir turimą medžiagą bus galima naudoti mokymo procese (neformaliajame uigdyme). Istorinė perspektyva padės piliečiams suprasti ir pajausti žmogaus teisių gynimo svarbą, pamatyti, kaip lengvai šios teisės prarandamos. Tikimasi, kad projekto dalyviai bus motyvuoti patys prisidėti prie žmogaus teisių gynimo, skleisti šią žinią platesnei bendruomenei ir aktyviai dalyvauti nuolatinėse diskusijose su Euroskeptikais ateityje.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
www.forumoteatras.lt