LT EN

Paskelbtas tarptautinio Baltijos jūros regiono šalių kontaktų užmezgimo seminaro “Linking ideas, networking citizenship” dalyvių sąrašas

2015 09 30
Renginiai
Šių metų spalio 14 - 16 dienomis, Vilniuje, „Europa piliečiams“ programos biurai organizuoja kasmetinį penkių Baltijos jūros regiono šalių - Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos susitikimą – seminarą “Linking ideas, networking citizenship” visiems besidomintiems Europa piliečiams programa ir norintiems plėsti tarptautinę partnerystę regione.

Seminaro tikslas yra naujų tarptautinių partnerysčių parama ir plėtra, įgyvendinant programos projektus. Siekiant pagilinti seminaro dalyvių žinias, mokymu metu bus pateikiama išsami Europa piliečiams programos apžvalga: tikslai, prioritetai, priemonių taikymas; pristatyti sėkmingiausi praėjusių metų projektai; organizuojamos projektų rašymo dirbtuvės: seminaro metu dalyviai galės paruošti savo projekto paraiškas: nuo idėjos susisteminimo iki paraiškos pateikimo.

Į šį seminarą jau atrinkta 30 seminaro dalyvių iš Baltijos jūros regiono šalių: NVO, pilietinės visuomenės bei jaunimo organizacijų, bendruomenių, švietimo bei kultūros įstaigų, savivaldybių atstovai. Iš kiekvienos organizacijos, atsižvelgiant į dalyvio-kandidato motyvaciją ir turimą idėją naujam projektui buvo atrinkta po 1 atstovą. Seminare dalyvaus 6 organizacijų atstovai iš Lietuvos.

Kaip teigia „Europa piliečiams“ programos biuro vadovė Lietuvoje Sima Vaškelytė, „Labai džiugiu, kad kasmetiniu tampantis seminaras pritraukia vis daugiau programa besidominčių ir iniciatyviai veikiančių organizacijų ir institucijų - tai tik dar kartą patvirtina apie programos svarbą ir reikalingumą. Šiais metais susilaukėme ypatingo susidomėjimo - dalyviai siūlo naujas, iki šiol dar neįgyvendintas idėjas projektams, galimas vystyti ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu mastu. Smagu stebėti, kaip tokių iniciatyvų dėka kuriasi nuolat augančios pilietiškos tarptautinės bendruomenės, gebančios tikslingai veikti siekiant reikšmingų rezultatų.“

Su seminaro programa kviečiame susipažinti čia

Seminaro dalyvių sąrašą rasite čia

Iškilus klausimams rašykite el.paštu: sima@pilieciams.eu arba skambinkite Tel. +370 5 2616687