LT EN

Partnerių paieška 2016 metų projektų paraiškų teikimo terminui

2016 01 18
Partneriai
„Walk“ organizacijos, įkurtos 1972 m. Dubline (Airija) misija - suteikti paramą suaugusiems asmenims su protine negalia. Šiandien organizacija specializuojasi socialinio kapitalo kūrime ir pagalbos teikime asmenims su protine negalia, bet ir kitoms socialinės rizikos grupėms. „Walk“ organizacija suteikia mokymosi, profesinio tobulėjimo, apgyvendinimo ir užimtumo galimybes daugiau nei 600 Airijos gyventojų.
Walk“ organizacija ieško partnerių „Europa piliečiams“ programos Pilietinės visuomenės projektui, kurio tikslas Sukurti organizacijų, skatinančių kelegialę (angl. peer) savanorišką mentorystę, siekiant didesnio pilietinės visuomenės įsitraukimo į pagalbos teikimą, turintiems mažiau galimybių.

Organizacija ieško partnerių galinčių prisidėti prie kolegialios mentorystės (angl.peer mentor) modelio pristatymo ir vystymo savo šalyje.

Projekto paraiškos teikimo terminas 2016 m. kovo 1 d.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

AECID – tai Estremadūros regiono (Ispanija) tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūra, kovojanti su skurdu ir siekianti užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, tvarią raidą ir skatinanti tarptautinį vystomąjį bendradarbiavimą.
Tarp įvairiausių organizacijos bendradarbiavimo būdų - švietimo plėtra yra viena iš svarbiausių priemonių, siekiant skatinti vystymąsi.
AECID organizacija ieško partnerių „Europa piliečiams“ programos Pilietinės visuomenės projektui, kurio tikslas – didinti visuomenės informuotumą, siekiant kovoti su imigrantų stigmatizacija. Projektu siekiama keistis gerosiomis patirtimis su skirtingais veikėjais (viešosiomis įstaigomis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir kt., kurios įsipareigojusios ginti žmogaus teises ir kovoti su stigmatizacija atsižvelgiant į imigrantų poreikį. Pagrindinis tikslas - yra skatinti tarpkultūrinį dialogą ir tarpusavio supratimą siekiant sukurti abipusį susitarimą dėl integracijos procesų.

Projekto paraiškos teikimo terminas 2016 m. kovo 1 d.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.

Piliečių asociacijos XXI Pasaulis (NVO) (angl. Citizens Association World XXI (NGO)) įsikūrusios Bratislavoje (Slovakija) tikslas - remti kultūros, mokslo ir sveikatos srityje kuriamas nepriklausomas, alternatyvias programas. Šiandienai išsikelti pagrindiniai tikslai: (1) parengti teminius renginius, susijusius su Slovakijos ir Centrinės Europos istorija atsižvelgiant į mažumas; (2), skatinti mokslinius tyrimus, (3) analizuoti meno atstovavimą literatūros, vaizduojamojo meno ir tapybos, šokio meno, dokumentinių filmų ir žiniasklaidos temomis; (4) skatinti kultūrų diskursą ir aktyvią meninę refleksiją minėtomis temomis.

Asociacija ieško įvairaus profilio partnerių „Europa piliečiams“ programos priemonės "Europos atminimas" projektui: “Europa: smurtas žemyne - Europa paveikta II-ojo Pasaulinio karo“ (angl. „Europe: The Violent Continent – Europe affected by World War II” .

Projekto paraiškos teikimo terminas 2016 m. kovo 1 d.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.