LT EN

Partnerių paieška 2016 metų projektų paraiškų teikimo terminui

2015 12 21
Partneriai
- Juan XXIII Fondas įsikūręs Madride (Ispanija) turi 49 metų patirtį dirbant su proto negalią turinčių asmenų integracija į visuomenę ir darbo rinką. Fondo paslaugomis kiekvieną dieną pasinaudoja daugiau nei 600 asmenų, dalyvaujančių skirtingose fondo programose: dienos centre, užimtumo centre, užimtumo mokymo centre, užimtumo centre specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

Fondas ieško partnerių Europa piliečiams programos Pilietinės visuomenės projektui, kurio pagrindinis tikslas sukurti Europos išteklių platformą skirtą žmonėms su negalia.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.


- Maailma Tutuksi ry – Get to Know the World Assoc. įsikūrusi Helsinkyje (Suomija) prisideda prie Europos politikos formavimo iniciatyvos, skatinant bendradarbiavimą ir diskusijas tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir piliečių iš Baltijos jūros valstybių ir Viduržemio jūros regiono šalių. Asociacija kuria, prižiūri ir koordinuoja tarpkultūrinius ir skirtingų kartų projektus pagal Europos priimtas darbotvarkes. Tai daroma pritaikant lyginamojo tyrimo metodiką, sutelkiant dėmesį į tikslinės grupės požiūrio ir vertybių analizę, socialinių, kultūrinių, ekonominių ir aplinkosaugos klausimais.

Asociacija ieško partnerių Europa piliečiams programos Pilietinės visuomenės projektui: „Aktyvus senėjimas per Aktyvius tinklus (ACTIVE-NET): skatinti sąveiką ir abipusį supratimą tarp skaitmeninių vietinių ir skaitmeninių imigrantų“, sparčiai senėjančios visuomenės kontekste.

Išsamų projekto paraiškos planą ir organizacijos kontaktus rasite čia.

- Asociacija Moters vystymosi centras (angl. Association of Women's Development Center) iš Serbijos ieško partnerių Europa piliečiams programos Pilietinės visuomenės projektui, kurio tikslas: webinarų pagalba teikti išsamią interaktyvią pagalbą moterims asmenybės tobulėjimo, verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

Organizacijos kontaktus ir daugiau informacijos rasite čia.