LT EN

Nevyriausybinė organizacija - „Variation“ (Latvija) ieško partnerių Pilietinės visuomenės projektui

2015 07 26
Partneriai
Nevyriausybinė organizacija - „Variation“ buvo įkurta 2010 m., orientuojantis į socialinėje atskirtyje esančius žmones su negalia, siekiant atkreipti dėmesį į šios grupės aplinkos prieinamumo ir socialinės integracijos iššūkius.

Siekiant kurti saugią ir prieinamą aplinką bei didinti visuomenės sąmoningumą ir atvirumą Europos lygmeniu, organizacija siekia įgyvendinti "Europa piliečiams" programos, Pilietinės visuomenės projektą, kuriam ieško partnerių.

Projekte numatyta:
• Keitimasis žiniomis ir patirtimi su kitomis Europos organizacijomis;
• Diskusijos dėl strategijos "Europa 2020“ tikslų, susijusių su socialiniais klausimais;
• Sukurtų metodų perkėlimas ir pritaikymas;
• Idėjų generavimas dėl tolesnių veiksmų;
• Socialinės įtraukties didinimas kaimo vietovėse;
• Socialinių inovacijų skatinimas ir iniciavimas, įtraukiant bendruomenę.

Projekto paraišką planuojama teikti 2016 m. kovo 1 d. terminui.

Atsižvelgiant į tai, kad organizacija įsikūrusi kaimo vietovėje, prioritetas skiriamas organizacijoms partnerėms, veikiančioms panašiomis sąlygomis.

Daugiau informacijos apie projektą, organizaciją bei kontaktai.