LT EN

Naujoji „Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programa jau čia!

2021 04 28
Programa

„Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programa


Europos Sąjungos teisių ir vertybių stiprinimas bei jų sklaida yra vienas pagrindinių Europos Komisijos prioritetų. Naujoji „Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programa (Citizens, Equality, Rights and Values - CERV) atliepia šį prioritetą ir jos įgyvendinimui numato skirti 1,55 mlrd. eurų biudžetą per ateinančius septynerius metus. Tai yra didžiausia per visą ES istoriją lėšų suma, skirta skatinti ir ginti pagrindines teises, teisinės valstybės principus ir plėtoti demokratiją Europos Sąjungos šalyse.

Vien 2021-2022 metais planuojama skirti 292 mln. eurų, kurie ES tikslus turėtų paversti apčiuopiamais rezultatais, suteikiant galimybes vietos, regiono ar nacionaliniu ir tarptautiniu mastu veikiančioms pilietinės visuomenės organizacijoms. „Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programą sudaro keturios pamatinės kryptys:

Sąjungos vertybės - Sąjungos vertybėms puoselėti ir skatinti;
Lygybė, teisės ir lyčių lygybė - teisių, nediskriminavimo ir lygybės, įskaitant lyčių lygybę, skatinimui;
Piliečių įsitraukimas ir dalyvavimas - piliečių įsitraukimui ir dalyvavimui demokratiniame Sąjungos gyvenime bei skirtingų valstybių narių piliečių mainų skatinimui bei bendros Europos istorijos aptarimui;
Daphne - smurto dėl lyties ir smurto prieš vaikus prevencijai ir užkirtimui.

Naujoji „Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programa yra sukurta dviejų anksčiau sėkmingai veikusių programų pagrindu – „Europa piliečiams“ (Europe for Citizens) ir „Teisės, lygybė, pilietiškumas“ (Rights, Equality, Citizenship). Šių dviejų programų pagalba per pastaruosius septynerius metus paramą gavo 2887 projektai, bendroms veikloms subūrę 15 777 organizacijas.

Patvirtinta 2021-2022 m. Darbo programa yra svarbiausias dokumentas, išsamiai apibrėžiantis programos tikslus, prioritetus ir jos funkcionavimą artimiausiais dviem metais. Su ja susipažinti galite čia

Kvietimai teikti paraiškas


Atkreipiame dėmesį, kad „Europa piliečiams“ 2014-2020 programos rėmuose anksčiau finansuoti Europos atminimo, Miestų partnerysčių, Miestų tinklų ir Pilietinės visuomenės projektai naujojoje „Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programoje toliau bus remiami pagal 2 kryptį - Piliečių įtraukimas ir dalyvavimas. Europos atminimo projektams kvietimas jau yra paskelbtas (terminas – birželio 22 d.), Miestų partnerysčių ir Miestų tinklų projektams kvietimą planuojama paskelbti gegužės mėnesį, o Piletinės visuomenės projektams – 2021 m. antroje pusėje.

Taip pat vertėtų atkreipti dėmesį, kad naujoje programoje neplanuojama turėti iki šiol įprasto Programos vadovo ir kasmet skelbiamų prioritetinių temų sąrašo. Informaciją apie išsamius reikalavimus kiekvienai priemonei ir prioritetines temas projektams rasite prie kiekvieno kvietimo teikti paraiškas (ieškokite nuorodos į dokumentą Call document)

Šiuo metu Europos Komisijos finansavimo galimybių portale Funding & Tender Opportunities (F&TP) yra paskelbti 7 kvietimai teikti paraiškas „Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programos priemonėms:

1 kryptis: Sąjungos vertybės (Union Values)

Kvietimas teikti paraiškas 4-metėms partnerystės sutartims (struktūrinė parama), kuriomis remiamiEuropos masto tinklai, pilietinės visuomenės organizacijos veikiančios Europos mastu ir tyrimų organizacijos, dirbančios Sąjungos vertybių srityse (Call for proposals for 4-year framework partnership agreements to support European networks, civil society organisations active at EU level and European think tanks in the areas of Union values)
• Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. birželio 22 d.
• Nuoroda į kvietimą F&TP portale

Struktūrinė parama organizacijoms, veikiančioms Sąjungos vertybių srityje (Operating grants to Framework Partners active in the areas of Union values)
• Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. birželio 22 d.
• Nuoroda į kvietimą F&TP portale

2 kryptis: Lygybė, teisės ir lyčių lygybė (Equality, Rights and Gender Equality)

Kvietimas teikti paraiškas lygybės skatinimui ir rasizmo, ksenofobijos bei diskriminacijos mažinimui (Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination)
• Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. birželio 15 d.
• Nuoroda į kvietimą F&TP portale

Kvietimas teikti paraiškas vaiko teisių apsaugos skatinimo ir gerinimo projektus (Call for proposals to protect and promote the rights of the child)
• Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. rugsėjo 7 d.
• Nuoroda į kvietimą F&TP portale

Ribotas kvietimas nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms teikti paraiškas duomenų apsaugos legitimavimo projektams (Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation)
• Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. rugsėjo 9 d.
• Nuoroda į kvietimą F&TP portale

3 kryptis: Piliečių įtraukimas ir dalyvavimas (Citizen Involvement and Participation)

Kvietimas teikti paraiškas Europos atminimo projektams
• Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. birželio 22 d.
• Nuoroda į kvietimą F&TP portale

4 kryptis: Daphne

Kvietimas teikti paraiškas projektams, skirtiems smurto lyties pagrindu ir smurto prieš vaikus prevencijai (Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children)
• Paraiškų teikimo terminas: 2021 m. birželio 15 d.
• Nuoroda į kvietimą F&TP portale

Kur ieškoti daugiau informacijos


Programos „Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje savo veiklą baigė vykdyti 2021 m. kovo 31 d. ir naujuoju kontaktų biuru nebebus. Naujosios „Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių“ programos kontaktų biuras Lietuvoje dar nėra patvirtintas. Kai tik oficialiai bus žinomas naujasis kontaktų biuras Lietuvoje, apie tai pranešime šiame „Europa piliečiams“ programos tinklalapyje, informuosime naujienlaiškiu ir Facebook profilyje.

Šiuo metu naujienas apie naująją programą galite sekti:

ES finansavimo portale Funding & Tender Opportunities, kuriame rasite trumpą programos struktūros aprašymą bei naujausius kvietimus teikti paraiškas (viršuje esančiame meniu pasirinkite Search Funding and Tenders skiltį, o atsidariusiame puslapyje lango kairėje pusėje esančiame filtre galite pasirinkti programą Citizens, Equality, Rights and Values).

• Agentūra EACEA yra parengusi vartotojo vadovą (anglų k.), padedantį susirasti reikiamus kvietimus F&TP portale ir nupasakojantį paraiškų teikimo žingsnius. Vartotojo vadovą galite rasti čia.

• Taip pat galite užsiprenumeruoti Teisingumo GD (DG Justice) naujienlaiškį, kuriame bus informuojama apie kvietimus teikti paraiškas. Nuoroda čia.