LT EN

Miestų tinklų priemonės projektas: „Iššūkiai Europai – supraskime ir įveikime kartu" / "Challenges for Europe - Understand and Overcome Together"

2016 07 09
Projektai
Projektas: ,,Iššūkiai Europai – supraskime ir įveikime kartu" / "Challenges for Europe - Understand and Overcome Together"
Organizatorius: VšĮ „Sveikatingumo idėjos“
Partneriai: ASOCIACION CAZALLA-INTERCULTURAL (Ispanija), Kekavas novada Jaunatnes iniciativu centrs (Latvija), Otto Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau e.V. (OBAK) (Vokietija), Association Connexion Roumanie (Prancūzija), mittetulundusühing INVOLVED (Estija), ASOCIATIA SUPORTIS FOR BETTER (Rumunija), Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepan (Lenkija)
Finansuotas pagal: 2 krypties priemonę ,,Miestų tinklai"
Finansavimo metai: 2016
Paramos dydis: 150.000 eurų

Projekto tikslas:
Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti aktyvų pilietiškumą ir dalyvavimą demokratiniuose Europos Sąjungos procesuose, dalinantis žiniomis ir supratimu bendruomenių lygmenyje.

Projekto aprašymas:
Projekto veiklos skatins miestų bendradarbiavimą, sukurs ir palaikys naujus ryšius tarp skirtingų pilietinių organizacijų, padrąsins piliečius susipažinti su skirtingais požiūriais ir patirtimis bei kurti naujas galimybes įveikti iššūkius, šiandien kylančius Europos Sąjungai, tokius kaip pabėgėlių krizė, migracija, euroskepticizmas, solidarumo ir bendrų vertybių silpnėjimas, ekonominiai ir politiniai iššūkiai. Projektas suteiks galimybę piliečiams dalyvauti renginiuose, kurie leis dalintis praktika, skirtingomis patirtimis ir požiūriais į pagrindines projekto temas bei įgyti platesnį argumentų visumos ir jų pačių vaidmens nugalint šiandienos krizes suvokimą. Projekto metu bus suorganizuotos 6 konferencijos apie šiuolaikinius iššūkius, tenkančius Europai, kuriose dalyvaus 8 šalių atstovai. Taip pat 9 kalbomis bus išleistas rekomendacijų leidinys su gerosiomis patirtimis ir pasiūlymais vietos bendruomenėms, kuriant pagrindą geresniam Europos iššūkių suvokimui ir pristatant pilietinio įsitraukimo priemones. Projekto metu sukurti trumpi video klipai vaizduos sėmės istorijas, dalyvavimo būdus, demokratines patirtis, skirtingus požiūrius į problemas, Europiečių pamokas ir dalykus, kuriuos galime pakeisti, dalyvaudami aktyviau. Projekto tinklapis ir jo turinys bus kuriami ir palaikomi kaip platforma, pristatanti demokratinio dalyvavimo įrankius ir vieningos Europos vertybes kiekvienam. Tinklapis leis kurti ir vystyti šiame projekte bendradarbiaujančių organizacijų tinklą ir praplėsti šį tinklą projektui pasibaigus.

Laukiami projekto rezultatai:
6 tarptautinė skonferencijos 6 partnerių valstybėse, kuriose dalyvaus visų 8 partnerių atstovai ir dalyviai, leidinys - rekomendacijų vadovas (spausdinamas 8 kalbom bei elektroninė versija anglų k.), 6 tarptautiniai video klipai, interneto tinklapis.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
Tinklalapyje: https://www.facebook.com/vsi.sveikatingumo.idejos