LT EN

Miestų partnerystės priemonės projektas „Rytojaus Europa – šiandienos mes" / "We of Today – Europe of Tomorrow“

2016 07 09
Projektai
Projektas: „Rytojaus Europa – šiandienos mes" / "We of Today – Europe of Tomorrow“
Organizatorius: Šilalės rajono savivaldybė administracija
Partneriai: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija (Lietuva), Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (Lietuva), Stavenhagen miesto savivaldybė (Vokietija), Krasnik savivaldybė (Lenkija)
Finansuotas pagal: 2 krypties priemonę ,,Miestų partnerystės"
Finansavimo metai: 2016
Paramos dydis: 7.500 eurų

Projekto tikslas:
Tarptautinės jaunimo bendruomenės sąmoningumo kėlimas Europos migracijos krizės metu, solidarumo skatinimas emigrantų ir pabėgėlių atžvilgiu bei objektyvaus požiūrio į atvykėlius formavimas per netradicines interaktyvias veiklas.

Trumpas projekto aprašymas:
Vykstant emigrantų integracijos procesui ES šalyse, Europą krečia nauja migracijos krizė – pabėgėliai, kuriems tenka susidurti su visiškai naujais iššūkiais, jiems taikomomis stigmomis. Todėl europiečių solidarumas emigrantų, o ypač pabėgėlių atžvilgiu, yra vienas pagrindinių būdų veiksmingai spręsti netolerancijos ir homofobijos atvykėliams klausimą.

Būtina ugdyti piliečių, o ypač jaunų žmonių bendruomeniškumą, vieningumą ir bendros atsakomybės jausmą, kad atvykėlių integracija Europos valstybėse taptų lengvesnė ir kad netolimoje ateityje jie jaustųsi pilnaverčiais mūsų visuomenės nariais. Ugdyti šias vertybes galima tik per įvairias jaunimui patrauklias veiklas, kurios įtrauktų, skatintų platesnį suvokimą, keistų požiūrį į nusistovėjusius stereotipus. Tai – apskritojo stalo diskusija, gyvoji biblioteka, simuliacinis žaidimas, kūrybinės dirbtuvės, Tolerancijos žygis, kino terapija, „Pabėgimo kambario“ kūrimas. Šie metodai leis įvairiapusiškai pažvelgti į migracijos krizę ir jos kilmę, įsigilinti į tikrąją pabėgėlių situaciją, daugiau sužinoti apie atvykėlius, už skaičių paslėptas jų istorijas – asmenines tragedijas, galimybes ir atsakomybę padėti.

Pasirinkti metodai sudarys galimybes į veiklas įtraukti įvairias tikslines grupes ir supažindinti jas su šiandien plačiai nagrinėjamu Europos politinės darbotvarkės klausimu.

Laukiami projekto rezultatai:
Projektas sutelks ir paskatins tarptautinę jaunimo bendruomenę aktyviai domėtis svarbiais ES klausimais – tarptautinės migracijos ir pabėgėlių krizės temomis, suteiks galimybę jauniesiems Europos piliečiams įsitraukti į ES svarbių problemų sprendimą ir objektyvios visuomenės nuomonės formavimo procesą, taip pat ženkliai prisidės prie jaunų žmonių sąmoningumo kėlimo, tarpkultūrinio dialogo dėl geresnės Europos ateities stiprinimo.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
www.silale.lt