LT EN

Miestų partnerystės priemonės projektas „BRICS - Broaden Resources In Common for Solidarity“

2019 09 10
Projektai
Projekto pavadinimas: BRICS - Broaden Resources In Common for Solidarity
Projekto vadovas: Kelmės miesto vietos veiklos grupė
Partneriai: Comune di Gallese (Italija), Concello se San Cristovo de Cea (Ispanija), Emiliusschool (Nyderlandai), Gmina Miastko (Lenkija), Hodmezovasarhely Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (Vengrija), Kelmės kultūros centras (Lietuva), Kelmės rajono savivaldybės administracija (Lietuva), Landratsamt Wartburgkreis (Vokietija), Ogre Municipality (Latvija), Tytuvėnų piligrimų centras (Lietuva).
Paramos dydis: 25 000 eurų

Apie projektą: Projektu BRICS siekta sukurti ilgalaikį ir aktyvų tinklą, kuris galėtų užtikrinti novatorišką bendradarbiavimą, aktyvų demokratinį įsitraukimą ir piliečių dalyvavimą. Pagrindinės šiame projekte aptariamos temos buvo solidarumas krizės metu ir diskusijos apie Europos ateitį. Partnerius sieja aktyvus ankstesnis įsitraukimas į ES politikos procesus, todėl norėta, jog jie prisidėtų prie piliečių supratimo didinimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir pasiekimus bei ES politikos formavimo procesą, iškeliant ir įtraukiant į diskusijas piliečius tomis temomis, kurios yra ypatingai svarbios vietos bendruomenėms.

Septynias dienas Kelmėje ir jos apylinkėse trukusioje programoje tiesiogiai dalyvavo 315 dalyvių – 205 užsienio organizacijų ir 110 vietos bendruomenių bei organizacijų atstovai. Užsienio delegacijoms pristatyta Kelmės miesto ir apylinkių istorija bei paveldas, greta tarptautinio vandens festivalio „Kylanti banga!“ miesto parke rengta vieša diskusija su vietos bendruomene apie Europos šalių kultūrinius skirtumus, lankytasi Tytuvėnų piligrimystės centre, dalyvauta susitikime su Šiaulių savivaldybe, Plokščių šaltojo karo muziejuje diskutuota skirtingų Europos šalių istorinių patirčių klausimais. Trečiąja vizito dieną Kelmės rotušėje rengta konferencija, kurios metu pasidalinta savanorystės ir savitarpio pagalbos pavyzdžiais projekto partnerių šalyse, taip pat aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės. Konferenciją vainikavo ilgalaikio bendradarbiavimo partnerystės sutarties pasirašymas. Delegacijos nariai taip pat aktyviai įsitraukė į Žemaičių liaudies muzikos ir tradicinių amatų užsiėmimą, o po susitikimo su Jaunimo centro atstovais dalyvavo liaudies dainų vakaronėje. Kitomis dienomis susitikta su vietos turizmo institucijomis ir apsvarstytos bendradarbiavimo galimybės šioje srityje. Rengtos apvaliojo stalo diskusijos apie Europos ateitį, aptarti artimiausių projektų, leidžiančių tolimesnį bendradarbiavimą, galimybės. Penktąją dieną vyko projekte dalyvaujančių savivaldybių atstovų susitikimas, kuriame suteikta vietos kiekvienam dalyvaujančiam išsakyti aktualias problemas, o vėliau dirbant grupėse bendrai ieškoti sprendimo būdų. Paskutinė susitikimo diena buvo skirta Europos Sąjungos politikos ir veiksmų socialinės gerovės ir savitarpio pagalbos srityse aptarimui