LT EN

Miestų partnerystės priemonės projektas „Ateitis per kultūrą ir dialogą tarp miestų ir piliečių"

2018 03 06
Projektai
Projektas: „FUTURE THROUGH CULTURE AND DIALOGUE BETWEEN TOWNS AND CITIZENS“ / „Ateitis per kultūrą ir dialogą tarp miestų ir piliečių"
Organizatorius: VšĮ Sveikatingumo idėjos
Partneriai: Marijampolės savivaldybės administracija, Lietuva, Valkas nomada dome, Latvija, Miasto Suwalki, Lenkija, Valga Linnavalitsus, Latvija, Berufskolleg Bergisch Gladbach, Vokietija, Kokkola City, Suomija
Finansavimo metai: 2017
Finansuotas pagal: 2 krypties „Miestų partnerystės" priemonę
Paramos dydis: 25.000 Eur

Projekto tikslas:
Projektu siekiama skatinti pilietinį dalyvavimą, plėtoti socialinio įsitraukimo ir savanorystės įvairomis formomis galimybes. Projekto veiklos stiprina miestų bendradarbiavimą ES aktualiomis temomis, kuria naujus pilietinių organizacijų, piliečių ryšius ir stiprina esamus, skatina jaunus žmones mokytis iš pasidalinimo patirtimi, skirtingų idėjų apie tai, kaip pasitelkus kultūrą skatinti toleranciją ir supratimą, siekiant formuluoti pasiūlymus vieningos Europos idėjos išlikimui.

Trumpas projekto aprašymas:
Partneriai iš 6 valstybių įgyvendina projektą siekdami saktinti demokratinį piliečių dalyvavimą ES lygmenyje, sukviesdami į veną vietą besigiminiuojančių miestų piliečius, skatindami aktyvų pilietiškumą, įsitraukimą į demokratinius procesus, mobilizuojant žmones diskutuoti apie Europos ateitį per kultūrą ir multikutūrinį dialogą. Projektu siekiama skatinti pilietinį dalyvavimą, plėtoti socialinio įsitraukimo ir savanorystės įvairomis formomis galimybes. Projekto veiklos stiprina miestų bendradarbiavimą ES aktualiomis temomis, kuria naujus pilietinių organizacijų, piliečių ryšius ir stiprina esamus, skatina jaunus žmones mokytis iš pasidalinimo patirtimi, skirtingų idėjų apie tai, kaip pasitelkus kultūrą skatinti toleranciją ir supratimą, siekiant formuluoti pasiūlymus vieningos Europos idėjos išlikimui.
Projekto renginyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas debatams apie Europos ateitį, paremtiems istorijos pamokomis, naudojant kultūrines raiškos formas, dialogą, modeliuojant pasiūlymus Europos idėjos stiprinimui. Dešimties dienų susitikimas Marijampolėje bus organizuojamas siekiant suburti piliečius, vietos valdžią, pilietines organizacijas iš besigiminiuojančių miestų į debatus ir skirtingas veiklas, tokias kaip meno ir fotografijos dirbtuvės, parodos skirtingose miesto erdvėse, konferencija Europos ateities temomis (nacionalinis identitetas, civilinis dalyvavimas, savanorystė, socialinė įtrauktis, tarpkultūrinis dialogas, ES vizija, prisidėjimo formos). Bus organizuojama kultūrinė programa atskleidžianti tautų ir kultūrų bendrystę ir tarpkutūrinio dialogo formų įvairovę. Bus kuriama brošiūra vietos organizacijoms ir piliečiams, kuriami veiklų video, organizuojamas viešinimas visose partnerių valstybėse. Projektu siekiama pabrėžti besigiminiuojančių miestų partnerystės svarbą, miesto istorijos, politinės kultūros reikšmę, viešinti menus ir laisvą menininkų judėjimą, miestų plėtros svarbą vieningai Europai.


Laukiami projekto rezultatai:
Menininkų ir fotografų dirbtuvės, darbų parodos įvairiose miesto erdvėse, Konferencija-debatai ES ateities temomis, Kultūrinė programa, Vadovas vietos organizacijoms ir piliečiams su fotografijomis, istorijomis ir išvadomis, 5 video apie projekto veiklas.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti:
Tinklalapyje: www.susitikime2018.lt