LT EN

Lenkijos tyrimų institutas ieško partnerių projektui apie piliečių įgalinimą veikti

2014 08 08
Partneriai
Pilietinės visuomenės projektai. Skelbimas galioja iki 2014 rugsėjo 1 d.

Lenkijoje esantis nepriklausomas tyrimų institutas Instytut Kościuszki ieško partnerių projektui CROWDFIXING: būdas sėkmingai parodyti piliečiams svarbias visuomenines problemas (CROWDFIXING: way to successfully manifest important public problems by citizens), kurį teiks rugsėjo 1 d. terminui Pilietinės visuomenės projektų priemonei. Projektu bus siekiama išplėtoti dalyvavimo modelį, kuris galėtų svariai prisidėti prie piliečių dalyvavimo demokratiniame ES gyvenime augimo. Projekto dėka 5 šalių piliečiai turės galimybę įvardinti jiems aktualiausias socialines problemas, kurias aptariant projekto metu bus parodoma, kokį tiesioginį poveikį piliečiai gali daryti savo aplinkai, kaip galima paskatinti pilietinę atsakomybę bei kokį poveikį daro piliečių įsitraukimas į sprendimo priėmimo procesą.
Prie projekto prisijungti kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, turinčios patirtį pilietinių projektų srityje (prašome nurodyti savo organizacijos sąsajas su projekto tema). Pageidautina, kad partneris jau turėtų PIC numerį ar galėtų jį labai greitai gauti.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.