LT EN

Kvietimas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti

2017 08 29
Programa
Garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) paskelbė kvietimą struktūrinei paramai gauti.

Struktūrinė parama yra skiriama Europoje veikiančioms organizacijoms, kurios savo ilgalaike, įprasta ir nuolatine veikla reikšmingai prisideda prie programos „Europa piliečiams“ tikslų įgyvendinimo bei siekia bendrų Sąjungos interesų – siekia išsaugoti atminimą (1 kryptis) ir skatina demokratinį ir pilietinį dalyvavimą (2 kryptis).

Parama skiriama Pilietinės visuomenės organizacijoms ir Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms, sudarytoms iš ekspertų grupių (angl. Think tanks).

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. spalio 18 d.

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo terminus rasite EACEA puslapyje: Call for operating grants 2017