LT EN

Kvietimas teikti paraiškas Miestų tinklų ir Miestų partnerystės priemonėms

2015 06 04
Programa
Iki 2015 m. rugsėjo 1 d. vyksta ES programos „Europa piliečiams“ 2 krypties. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas Miestų tinklų ir Miestų partnerystės priemonių paraiškų teikimas.

Miestų partnerystės projektų renginiai po paraiškos pateikimo įgyvendinami tarp 2016 sausio 1 d. ir rugsėjo 30 d.
Miestų tinklai projektai po paraiškos pateikimo turi prasidėti tarp 2016 sausio 1 d. ir birželio 30 d.

„Europa piliečiams” programoje 2015-ųjų 2 krypties metinis prioritetas teikiamas debatams apie Europos ateitį. Piliečiai yra skatinami įsitraukti į diskusijas, dalyvauti projektuose arba aktyviai įsitraukiant į organizacijų, jau veikiančių per „Europa piliečiams” programą, veiklas. Debatai neturėtų apsiriboti piliečiais, kurie jau palaiko Europos Sąjungos idėją, bet ir pasiekti tuos piliečius, kurie iki šiol nedalyvauja arba atmeta ar kvestionuoja Sąjungos pasiekimus.

Daugiau informacijos rasite šio puslapio skiltyje:Metiniai prioritetai.