LT EN

Kviečiama teikti paraiškas jaunimo bendradarbiavimo su Vokietija projektams

2014 09 08
Paramos galimybės
Vokietijos „Atminimo, atsakomybės ir ateities“ fondo (Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“) finansavimo programa Europiečiai taikos labui siekiama paskatinti tarptautinius jaunimo mainų projektus, kuriuose susitinka Vokietijos ir Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos šalių bei Izraelio dalyviai. Fondas yra paskelbęs kvietimą iki 2014 m. gruodžio 15 d. teikti paraiškas jaunimo mainų projektų finansavimui gauti. Šių metų tema yra „Atsargiai: diskriminacija! Projektai apie atskirtį tada ir dabar“ (Watch out: Discrimination! Projects on exclusion then – and now). Projektuose jauni žmonės turėtų nagrinėti nacionalsocializmo diskriminaciją ir persekiojimus arba šiuolaikinės diskriminacijos formas, atsižvelgiant į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 2 straipsnį.
Paraišką teikiančios organizacijos turėtų būti mokyklos arba kitos neformalaus švietimo organizacijos. Projektai turėtų būti įgyvendinami tarp 2015 m. birželio ir 2016 m. liepos. Skirtu finansavimu galima dalinai padengti kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, projektui reikalingų medžiagų, jų rezultatų gamybai reikalingas išlaidas, projekto koordinatorių atlyginimus. Maksimali parama projektui – 26 250 eurų.

Daugiau informacijos rasite čia: