LT EN

Kroatijos NVO Vukovar ieško partnerių projektui apie kaimo vietovių įsitraukimą į ES politikos formavimą

2015 01 26
Partneriai
Pilietinės visuomenės projektai. Skelbimas galioja iki 2015 m. kovo 2 d.

Kroatijoje nuo 1996 metų veikiantis Taikos, teisinės ir psichosocialinės pagalbos centras Vukovar - nevyriausybinė ne pelno siekianti humanitarinė organizacija, kuri aktyviai dirba žmogaus teisių, demokratijos ir santykių tarp skirtingų tautybių skatinimo srityje, - ketina teikti paraišką Pilietinės visuomenės priemonei (terminas – 2015 m. kovo 2 d.) ir siūlo prisijungti prie projekto „Kaimo vietovių prisidėjimas prie ES politikos ir ES ateities formavimo“ (Rural areas affecting the creation of EU policy and the future of the EU).

Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamas kaimo vietovėms bei jų gyventojams, kurių nepasiekia informacija apie demokratinius procesus Europoje ir kurie nemato galimybių patiems aktyviai įsitraukti į jų formavimą. Bendradarbiaujant su skirtingų sektorių atstovais – pirmiausiai vietos savivaldos institucijomis ir žiniasklaida – projekte numatomos veiklos, kuriomis bus siekiama padėti suprasti demokratijos ir pilietinio dalyvavimo ES politikoje principus, bei veiklos, sukursiančios erdvę diskusijoms apie Europos ateitį kaimo bendruomenėse.

Ieškomi partneriai – organizacijos, dirbančios demokratijos plėtojimo, žmogaus teisių bei piliečių įtraukimo srityje (ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėms), kurios galėtų lygiavertiškai įsitraukti į projekto veiklas, tokias kaip viešosios nuomonės tyrimą, diskusijų rengimą ir piliečių dalyvavimo renginius.

Išsamesnis projekto aprašymas ir organizatorių kontaktai